HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 2 (november 1995)
pag. 43


In memoriam dr. A.C.J. de Vrankrijker

(van het bestuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Op 25 oktober j.l. is de heer Dr. A.C. J. de Vrankrijker overleden. Een sociaal bewogen Gooier noemde de Gooi en Eemlander hem en dat was hij. Ook de Historische Kring Bussum is hem veel dank verschuldigd. Menigmaal werd een beroep op zijn kennis gedaan en nooit vroeg je tevergeefs. Een groot historicus is heengegaan. Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht dit verlies te verwerken.

Actueel

100 jaar Kindertuinen

                

Begunstigd door fraai herfstweer vierden de Kindertuinen op zaterdag 21 september hun eeuwfeest. Dat viel samen met de jaarlijkse Pompoenendag, waarop er van alles uit moeder natuur te koop is, veelal uit de tuinen zelf, zoals grote hoeveelheden bloemen. Vlakbij was er de jaarlijkse bijenmarkt. Beide evenementen trokken bijzonder veel publiek. 

 

Burgemeester Han ter Heegde hield  ter gelegenheid van de 100 jaar een feestrede en bood het bestuur van de Stichting Kindertuinen een koninklijke erepenning aan. De kindertuinen mogen zich nu Koninklijk noemen. Ook werd een cheque van duizend euro overhandigd. In zijn toespraak refereerde de burgemeester aan het artikel over de kindertuinen in het jongste nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift. Hij voelde zich daardoor bijzonder ge├»nspireerd, en riep op het blad te kopen en/of lid te worden.

                         

Foto van de maand

Concordia 1964

September 2019