HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 2 (november 1995)
pag. 43


Terugblik op 12½ jaar Historische Kring Bussum

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

In het eerste contactblad schreef de toenmalige voorzitter W.van Berkel dat de kring zich in zou zetten voor het behoud van de Irenekapel en de Sint Vituskerk. Hoe het de Irenekapel is vergaan weten we inmiddels; voor de Sint Vituskerk is er nog hoop dat deze behouden blijft voor Bussum. Verderop lezen we dat op 7 oktober 1885 de muziekschool van Heinze werd opgericht, hoe aktueel is de muziekschool 110 jaar later weer. Het meinummer van 1986 bevat een zeer interessant verhaal over 100 jaar Grafrust op de Bussumse Algemene Begraafplaats geschreven door de heer P. Soeters en ook dit onderwerp is weer aktueel want de Gemeente Bussum begint eerdaags met het iventariseren van de begraafplaatsen. Natuurlijk was ook de verhuizing van bibliotheek Zuid naar de Huizerweg een hoogtepunt in ons bestaan, eindelijk een eigen ruimte en al pakken zich donkere wolken samen we blijven optimistisch. Ook verschenen er 2 mooie boeken. Naar aanleiding van het 175-jarig bestaan van Bussum verscheen het boek : in Bussum kan alles en zeer recentelijk verscheen het lang verwachtte straatnamenboek In Bussum hebben straten namen.

Ook onze nieuwe ledenwerffolder zag het licht en hopelijk is dit een goede reden voor onze leden om nieuwe leden te werven en zo onze financiële positie sterker te maken. Ook is Uw redaktie nog zeer druk met het samenstellen van een videoband gemaakt van oude filmopnames over Bussum, hopelijk kunnen wij U het eindresultaat laten zien op onze jaarvergadering. U leest het na 12½ jaar is onze Kring nog springlevend en wij hopen U allen dan ook graag te zien op de receptie naar aanleiding van ons 25 jarig bestaan.

 

Actueel

100 jaar Kindertuinen

                

Begunstigd door fraai herfstweer vierden de Kindertuinen op zaterdag 21 september hun eeuwfeest. Dat viel samen met de jaarlijkse Pompoenendag, waarop er van alles uit moeder natuur te koop is, veelal uit de tuinen zelf, zoals grote hoeveelheden bloemen. Vlakbij was er de jaarlijkse bijenmarkt. Beide evenementen trokken bijzonder veel publiek. 

 

Burgemeester Han ter Heegde hield  ter gelegenheid van de 100 jaar een feestrede en bood het bestuur van de Stichting Kindertuinen een koninklijke erepenning aan. De kindertuinen mogen zich nu Koninklijk noemen. Ook werd een cheque van duizend euro overhandigd. In zijn toespraak refereerde de burgemeester aan het artikel over de kindertuinen in het jongste nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift. Hij voelde zich daardoor bijzonder geïnspireerd, en riep op het blad te kopen en/of lid te worden.

                         

Foto van de maand

Concordia 1964

September 2019