HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 2 (november 1995)
pag. 42


Van de redactie

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Door problemen met de tektstverwerker en de printer ontvangt u het tweede Contactblad van 1995 veel later dan u gewend bent. In dit blad treft u aan onze nieuwe ledenwerfbon en wij hopen dat u allen wilt proberen een nieuw lid te werven. Want hoe meer leden, hoe meer inkomsten, hoe beter onze financiële positie wordt. Zo'n ledenwerfbon komt er natuurlijk niet vanzelf. Uw eigen redaktie kreeg het idee en wij mochten gebruik maken van foto's van de heer A. Winthorst.

Mevrouw Anneke van der Meer heeft de foto's zodanig bewerkt dat het nu bereikte resultaat zeker ook aan haar te danken is. Onze vaste drukker Rob Pekelharing heeft er voor gezorgd dat het prima gedrukt werd. Iedereen is er heel enthousiast mee bezig geweest en wij hopen dat u de inspanningen beloont met veel nieuwe leden.

Op 7 december 1995 bestaat de Historische Kring Bussum 12½ jaar.

 

Actueel

100 jaar Kindertuinen

                

Begunstigd door fraai herfstweer vierden de Kindertuinen op zaterdag 21 september hun eeuwfeest. Dat viel samen met de jaarlijkse Pompoenendag, waarop er van alles uit moeder natuur te koop is, veelal uit de tuinen zelf, zoals grote hoeveelheden bloemen. Vlakbij was er de jaarlijkse bijenmarkt. Beide evenementen trokken bijzonder veel publiek. 

 

Burgemeester Han ter Heegde hield  ter gelegenheid van de 100 jaar een feestrede en bood het bestuur van de Stichting Kindertuinen een koninklijke erepenning aan. De kindertuinen mogen zich nu Koninklijk noemen. Ook werd een cheque van duizend euro overhandigd. In zijn toespraak refereerde de burgemeester aan het artikel over de kindertuinen in het jongste nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift. Hij voelde zich daardoor bijzonder geïnspireerd, en riep op het blad te kopen en/of lid te worden.

                         

Foto van de maand

Concordia 1964

September 2019