HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 2 (november 1995)
pag. 42


Van de redactie

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Door problemen met de tektstverwerker en de printer ontvangt u het tweede Contactblad van 1995 veel later dan u gewend bent. In dit blad treft u aan onze nieuwe ledenwerfbon en wij hopen dat u allen wilt proberen een nieuw lid te werven. Want hoe meer leden, hoe meer inkomsten, hoe beter onze financiële positie wordt. Zo'n ledenwerfbon komt er natuurlijk niet vanzelf. Uw eigen redaktie kreeg het idee en wij mochten gebruik maken van foto's van de heer A. Winthorst.

Mevrouw Anneke van der Meer heeft de foto's zodanig bewerkt dat het nu bereikte resultaat zeker ook aan haar te danken is. Onze vaste drukker Rob Pekelharing heeft er voor gezorgd dat het prima gedrukt werd. Iedereen is er heel enthousiast mee bezig geweest en wij hopen dat u de inspanningen beloont met veel nieuwe leden.

Op 7 december 1995 bestaat de Historische Kring Bussum 12½ jaar.

 

Actueel

Kaartenproject afgerond

Vrijwilligers van de Kring hebben in stilte hard gewerkt aan de gehele of gedeeltelijke digitalisering van de ernorme hoeveelheid kaarten en plattegronden die liggen opgeslagen in het documentatiecentrum. Het was soms een hels karwei: allereerst een schifting van de honderden objecten waarvan een deel moest worden bewerkt. Daarbij was het bij het scannen nodig om heel voorzichtig om te gaan met kwetsbaar oud materiaal. Vervolgens de zorgvuldige catalogisering en de plaatsing in de database van de Historische Kring Bussum.Veronica den Breejen en Kees Henselmans hebben voortgeborduurd op het werk van Luud Wierenga, en kunnen met enige trots zeggen dat het project voorlopig is afgerond. Het verzamelen van kaartmateriaal gaat natuurlijk door. Belangstellenden kunnen nu via de website van de Kring inzage krijgen in al die kaarten en plattegronden. Er zit veel verrassend - soms uniek- materiaal bij dat een bijzondere kijk geeft op de geschiedenis van Bussum en omstreken. Een rechtstreekse link naar de kaarten in de database is HIER te vinden. Van grote plattegronden konden maar delen worden gescand; Wie de hele kaarten wil bekijken is hartelijk welkom in het documentatiecentrum !

Foto van de maand

Het Mouwtje - ze zijn er weer

                                                                                            Foto J. van Hassel