HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 2 (november 1995)
pag. 42


Van de redactie

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Door problemen met de tektstverwerker en de printer ontvangt u het tweede Contactblad van 1995 veel later dan u gewend bent. In dit blad treft u aan onze nieuwe ledenwerfbon en wij hopen dat u allen wilt proberen een nieuw lid te werven. Want hoe meer leden, hoe meer inkomsten, hoe beter onze financiële positie wordt. Zo'n ledenwerfbon komt er natuurlijk niet vanzelf. Uw eigen redaktie kreeg het idee en wij mochten gebruik maken van foto's van de heer A. Winthorst.

Mevrouw Anneke van der Meer heeft de foto's zodanig bewerkt dat het nu bereikte resultaat zeker ook aan haar te danken is. Onze vaste drukker Rob Pekelharing heeft er voor gezorgd dat het prima gedrukt werd. Iedereen is er heel enthousiast mee bezig geweest en wij hopen dat u de inspanningen beloont met veel nieuwe leden.

Op 7 december 1995 bestaat de Historische Kring Bussum 12½ jaar.

 

Actueel

Mooie Marianne Philips Lezing

Ongeveer 150 leden en niet-leden van de Historische Kring Bussum én bewoners van de Bussumse Marianne Philipslaan woonden dinsdag 23 april de lezing bij over schrijfster, activiste en raadslid Marianne Philips (1886-1951). In de Wilhelminakerk werd geboeid geluisterd naar wat Judith Belinfante over het leven en werk van haar grootmoeder vertelde. Na afloop was gelegenheid tot het stellen van vragen en daar werd zeker gebruik van gemaakt. Boekhandel LOS was er bij met een uitgebreide boekentafel, met o.a. de twee recent verschenen herdrukken van boeken van Marianne Philips. Deze bijzondere en zeer geslaagde avond leverde bovendien nog zeven nieuwe leden voor de Kring op. Met speciale dank aan Judith Belinfante, Boekhandel Los en Uitgeverij Cossee.

 

 

Foto van de maand

Tentoonstelling van Ben Koning in gemeentehuis

 
                                                                                               foto Jaap van Hassel