HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 2 (november 1995)
pag. 41


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 11 nummer 2 * november 1995
ISSN 0920-5683

pagina

42 Van de redaktie
42 In Bussum hebben straten namen...
43 Terugblik op 12┬Ż jaar Historische Kring Bussum
43 In memoriam Dr. A.C.J. de Vrankrijker
44 Wereldoorlog I1 en Bussum in de letterkunde (3) M. van der Heide
56 Bevrijdingsconcert op Sportpark-Zuid Bussum M. van der Heide
58 Bussums kerkgeschiedenis (IV) Wil van Berkel/Martin Heyne
64 Het gezin Abma en de bevrijding Cobie Abma-van den Bergh
67 De Broodoorlog van Bussum tegen Naarden in 1764 Martin Heyne
71 Reaktie op "De centrale keuken" Ina de Beer
72 Tentoonstelling bezetting en bevrijding
72 Kindertransport in de oorlog J. van Ernst

AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Maandagavond 8 januari 1996: nieuwjaarsreceptie. Aanvang 20.00 uur.

Verantwoording illustraties: voorblad Jeanet Andriessen, pag. 45, 46, 47, 56 M. van der Heide, pag. 60, 61, 69 M.J.M Heyne.

U wilt iemand bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnman & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 69367 10.
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

 

Actueel

100 jaar Kindertuinen

                

Begunstigd door fraai herfstweer vierden de Kindertuinen op zaterdag 21 september hun eeuwfeest. Dat viel samen met de jaarlijkse Pompoenendag, waarop er van alles uit moeder natuur te koop is, veelal uit de tuinen zelf, zoals grote hoeveelheden bloemen. Vlakbij was er de jaarlijkse bijenmarkt. Beide evenementen trokken bijzonder veel publiek. 

 

Burgemeester Han ter Heegde hield  ter gelegenheid van de 100 jaar een feestrede en bood het bestuur van de Stichting Kindertuinen een koninklijke erepenning aan. De kindertuinen mogen zich nu Koninklijk noemen. Ook werd een cheque van duizend euro overhandigd. In zijn toespraak refereerde de burgemeester aan het artikel over de kindertuinen in het jongste nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift. Hij voelde zich daardoor bijzonder ge├»nspireerd, en riep op het blad te kopen en/of lid te worden.

                         

Foto van de maand

Concordia 1964

September 2019