HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 2 (november 1995)
pag. 41


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 11 nummer 2 * november 1995
ISSN 0920-5683

pagina

42 Van de redaktie
42 In Bussum hebben straten namen...
43 Terugblik op 12½ jaar Historische Kring Bussum
43 In memoriam Dr. A.C.J. de Vrankrijker
44 Wereldoorlog I1 en Bussum in de letterkunde (3) M. van der Heide
56 Bevrijdingsconcert op Sportpark-Zuid Bussum M. van der Heide
58 Bussums kerkgeschiedenis (IV) Wil van Berkel/Martin Heyne
64 Het gezin Abma en de bevrijding Cobie Abma-van den Bergh
67 De Broodoorlog van Bussum tegen Naarden in 1764 Martin Heyne
71 Reaktie op "De centrale keuken" Ina de Beer
72 Tentoonstelling bezetting en bevrijding
72 Kindertransport in de oorlog J. van Ernst

AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Maandagavond 8 januari 1996: nieuwjaarsreceptie. Aanvang 20.00 uur.

Verantwoording illustraties: voorblad Jeanet Andriessen, pag. 45, 46, 47, 56 M. van der Heide, pag. 60, 61, 69 M.J.M Heyne.

U wilt iemand bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnman & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 69367 10.
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

 

Actueel

Kaartenproject afgerond

Vrijwilligers van de Kring hebben in stilte hard gewerkt aan de gehele of gedeeltelijke digitalisering van de ernorme hoeveelheid kaarten en plattegronden die liggen opgeslagen in het documentatiecentrum. Het was soms een hels karwei: allereerst een schifting van de honderden objecten waarvan een deel moest worden bewerkt. Daarbij was het bij het scannen nodig om heel voorzichtig om te gaan met kwetsbaar oud materiaal. Vervolgens de zorgvuldige catalogisering en de plaatsing in de database van de Historische Kring Bussum.Veronica den Breejen en Kees Henselmans hebben voortgeborduurd op het werk van Luud Wierenga, en kunnen met enige trots zeggen dat het project voorlopig is afgerond. Het verzamelen van kaartmateriaal gaat natuurlijk door. Belangstellenden kunnen nu via de website van de Kring inzage krijgen in al die kaarten en plattegronden. Er zit veel verrassend - soms uniek- materiaal bij dat een bijzondere kijk geeft op de geschiedenis van Bussum en omstreken. Een rechtstreekse link naar de kaarten in de database is HIER te vinden. Van grote plattegronden konden maar delen worden gescand; Wie de hele kaarten wil bekijken is hartelijk welkom in het documentatiecentrum !

Foto van de maand

Het Mouwtje - ze zijn er weer

                                                                                            Foto J. van Hassel