HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 2 (november 1995)
pag. 41


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 11 nummer 2 * november 1995
ISSN 0920-5683

pagina

42 Van de redaktie
42 In Bussum hebben straten namen...
43 Terugblik op 12½ jaar Historische Kring Bussum
43 In memoriam Dr. A.C.J. de Vrankrijker
44 Wereldoorlog I1 en Bussum in de letterkunde (3) M. van der Heide
56 Bevrijdingsconcert op Sportpark-Zuid Bussum M. van der Heide
58 Bussums kerkgeschiedenis (IV) Wil van Berkel/Martin Heyne
64 Het gezin Abma en de bevrijding Cobie Abma-van den Bergh
67 De Broodoorlog van Bussum tegen Naarden in 1764 Martin Heyne
71 Reaktie op "De centrale keuken" Ina de Beer
72 Tentoonstelling bezetting en bevrijding
72 Kindertransport in de oorlog J. van Ernst

AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Maandagavond 8 januari 1996: nieuwjaarsreceptie. Aanvang 20.00 uur.

Verantwoording illustraties: voorblad Jeanet Andriessen, pag. 45, 46, 47, 56 M. van der Heide, pag. 60, 61, 69 M.J.M Heyne.

U wilt iemand bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnman & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 69367 10.
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

 

Actueel

Mooie Marianne Philips Lezing

Ongeveer 150 leden en niet-leden van de Historische Kring Bussum én bewoners van de Bussumse Marianne Philipslaan woonden dinsdag 23 april de lezing bij over schrijfster, activiste en raadslid Marianne Philips (1886-1951). In de Wilhelminakerk werd geboeid geluisterd naar wat Judith Belinfante over het leven en werk van haar grootmoeder vertelde. Na afloop was gelegenheid tot het stellen van vragen en daar werd zeker gebruik van gemaakt. Boekhandel LOS was er bij met een uitgebreide boekentafel, met o.a. de twee recent verschenen herdrukken van boeken van Marianne Philips. Deze bijzondere en zeer geslaagde avond leverde bovendien nog zeven nieuwe leden voor de Kring op. Met speciale dank aan Judith Belinfante, Boekhandel Los en Uitgeverij Cossee.

 

 

Foto van de maand

Tentoonstelling van Ben Koning in gemeentehuis

 
                                                                                               foto Jaap van Hassel