HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 1 (april 1995)
pag. 11-12


Gevelstenen in Bussum

Auteur: A. Langemeijer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Prof.van Swighem, hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, schrijft: gevelstenen zijn monumenten in 't klein, zij hebben het nageslacht iets te vertellen.

Omdat de mensen vroeger over het algemeen niet konden lezen, werkte men met uithangborden om te laten weten wat er in een winkel te koop was. Zo had een drogist een gaper: een kop met open mond, een bakker had een krakeling buiten als uithangbord etcetera.

Vele vroegere schrijvers beklaagden zich erover dat er geen inventarisatie is van gevelstenen en dat er zo veel stenen verdwijnen. Ook Bussum, met zo'n 78 gevelstenen, zou eens moeten inventariseren. Het wordt hoog tijd om deze bouw-historische onderdelen vast te leggen, documentair, maar liefst ook daadwerkelijk.

Behalve gevelstenen zijn er ook geveltekens en gevelbeeldjes. Beperken we ons tot de gevelstenen en tegeltableau's, dan komen we al vlug op een 70-tal. Het vraagt onderzoek om te achterhalen wat de betekenis is van de afbeelding die er op staat; en na een volgende bewoner is de zin ervan soms al verloren gegaan. Dikwijls zeggen de stenen iets over de grond waarop gebouwd werd, zoals "Op den Akker", "Huize De Boomgaard" of "D'Eykenwal". Mevrouw E.v.d. Borch tot Verwolde beschreef in het blad van de Vrienden van het Spiegel reeds 47 stuks die in het Spiegel te vinden zijn. Ik vond daar nog 8 stenen bij. Samen met de heer Ferro probeer ik nu de gevelstenen aan de andere kant van de spoorweg te inventariseren (niet de stenen waarop alleen een naam staat).

Van alle stenen bezit ik binnenkort een dia en ik hoop deze serie bij de Historische Kring te laten zien.

Wie kent nog gevelstenen die hieronder niet vermeld staan?
Buiten het Spiegel:
Brediusweg 32, 31, 43, 74; Brinklaan 25, 104; Bussummergrindweg op de watertoren; Huizerweg 22; Isaac da Costalaan 4; Jacob Catslaan 12; Tesselschadelaan 10; Vosmaerlaan 18; Mecklenburglaan 19; Rostocklaan 13; Wladimirlaan 1; Stargardlaan 6;Stationsplein 10; Stationsweg 2, 6, 12; Nassaulaan 32; Nieuwe Englaan 21; Vaartweg 26; Singel 4,22, 28, 30, 34; Hamerstraat 104.

mevr. A. Langemeijer, telefoon 10114Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 157 gasten en geen leden online