HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 1 (april 1995)
pag. 11-12


Gevelstenen in Bussum

Auteur: A. Langemeijer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Prof.van Swighem, hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, schrijft: gevelstenen zijn monumenten in 't klein, zij hebben het nageslacht iets te vertellen.

Omdat de mensen vroeger over het algemeen niet konden lezen, werkte men met uithangborden om te laten weten wat er in een winkel te koop was. Zo had een drogist een gaper: een kop met open mond, een bakker had een krakeling buiten als uithangbord etcetera.

Vele vroegere schrijvers beklaagden zich erover dat er geen inventarisatie is van gevelstenen en dat er zo veel stenen verdwijnen. Ook Bussum, met zo'n 78 gevelstenen, zou eens moeten inventariseren. Het wordt hoog tijd om deze bouw-historische onderdelen vast te leggen, documentair, maar liefst ook daadwerkelijk.

Behalve gevelstenen zijn er ook geveltekens en gevelbeeldjes. Beperken we ons tot de gevelstenen en tegeltableau's, dan komen we al vlug op een 70-tal. Het vraagt onderzoek om te achterhalen wat de betekenis is van de afbeelding die er op staat; en na een volgende bewoner is de zin ervan soms al verloren gegaan. Dikwijls zeggen de stenen iets over de grond waarop gebouwd werd, zoals "Op den Akker", "Huize De Boomgaard" of "D'Eykenwal". Mevrouw E.v.d. Borch tot Verwolde beschreef in het blad van de Vrienden van het Spiegel reeds 47 stuks die in het Spiegel te vinden zijn. Ik vond daar nog 8 stenen bij. Samen met de heer Ferro probeer ik nu de gevelstenen aan de andere kant van de spoorweg te inventariseren (niet de stenen waarop alleen een naam staat).

Van alle stenen bezit ik binnenkort een dia en ik hoop deze serie bij de Historische Kring te laten zien.

Wie kent nog gevelstenen die hieronder niet vermeld staan?
Buiten het Spiegel:
Brediusweg 32, 31, 43, 74; Brinklaan 25, 104; Bussummergrindweg op de watertoren; Huizerweg 22; Isaac da Costalaan 4; Jacob Catslaan 12; Tesselschadelaan 10; Vosmaerlaan 18; Mecklenburglaan 19; Rostocklaan 13; Wladimirlaan 1; Stargardlaan 6;Stationsplein 10; Stationsweg 2, 6, 12; Nassaulaan 32; Nieuwe Englaan 21; Vaartweg 26; Singel 4,22, 28, 30, 34; Hamerstraat 104.

mevr. A. Langemeijer, telefoon 10114Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 158 gasten en geen leden online