HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 1 (april 1995)
pag. 11


Weggeven?

Auteur: G.M. Langemeijer (informatie/documentatiecentrum)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Velen van ons worden een jaartje ouder, gelukkig wel allemaal samen. Soms overkomt ons een opruimwoede, meestal in het voorjaar. Het is een oude ziekte; men gooit dan rommel weg. Laatst zag ik 's avonds laat een wat kalend persoon vergeelde, oude kranten weggooien. In het duister ontfermde ik me er over. Het waren kranten uit de oorlogsjaren 1914-1918 ... Bij verhuizingen komt deze ziekte ook zeer vaak voor, onder het motto: weg met die rommel! Oude nota's, foto's, plakboeken met kranteknipsels, ansichtkaarten; hup, allemaal weg. Er verdwijnt dan een stukje Bussumse historie. Soms gooit men ook kleine voorwerpen weg, maar gelukkig niet altijd. Laatst bracht iemand uit Loosdrecht (!) een kleine bronzen penning van een konijnententoonstelling te Bussum uit 1924. Iemand anders gaf ons 10 plakboeken met kranteknipsels in bruikleen. Helemaal vergeten wordt de Historische Kring Bussum gelukkig niet. Merkwaardig genoeg krijgen wij meer voorwerpen van niet-leden dan van onze leden. Overigens is dat wel verklaarbaar: onze leden zijn historisch geïnteresseerden en die bewaren daarom liever zelf een brokje herinnering aan Bussum. Maar goed, men wordt ouder. We kunnen in overleg - dat moet beslist - met de kinderen altijd iets vermaken aan de Historische Kring Bussum, zelfs een bescheiden legaat.

Onze vereniging bezit van een aantal boeken en foto's meerdere exemplaren. Deze overkomplete exemplaren worden voor een laag bedrag verkocht aan de leden. Komt u dus eens kijken bij een bijeenkomst of in het informatie/documentatiecentrum of er iets van uw gading is!

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 43 gasten en geen leden online