HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 1 (april 1995)
pag. 11


Weggeven?

Auteur: G.M. Langemeijer (informatie/documentatiecentrum)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Velen van ons worden een jaartje ouder, gelukkig wel allemaal samen. Soms overkomt ons een opruimwoede, meestal in het voorjaar. Het is een oude ziekte; men gooit dan rommel weg. Laatst zag ik 's avonds laat een wat kalend persoon vergeelde, oude kranten weggooien. In het duister ontfermde ik me er over. Het waren kranten uit de oorlogsjaren 1914-1918 ... Bij verhuizingen komt deze ziekte ook zeer vaak voor, onder het motto: weg met die rommel! Oude nota's, foto's, plakboeken met kranteknipsels, ansichtkaarten; hup, allemaal weg. Er verdwijnt dan een stukje Bussumse historie. Soms gooit men ook kleine voorwerpen weg, maar gelukkig niet altijd. Laatst bracht iemand uit Loosdrecht (!) een kleine bronzen penning van een konijnententoonstelling te Bussum uit 1924. Iemand anders gaf ons 10 plakboeken met kranteknipsels in bruikleen. Helemaal vergeten wordt de Historische Kring Bussum gelukkig niet. Merkwaardig genoeg krijgen wij meer voorwerpen van niet-leden dan van onze leden. Overigens is dat wel verklaarbaar: onze leden zijn historisch geïnteresseerden en die bewaren daarom liever zelf een brokje herinnering aan Bussum. Maar goed, men wordt ouder. We kunnen in overleg - dat moet beslist - met de kinderen altijd iets vermaken aan de Historische Kring Bussum, zelfs een bescheiden legaat.

Onze vereniging bezit van een aantal boeken en foto's meerdere exemplaren. Deze overkomplete exemplaren worden voor een laag bedrag verkocht aan de leden. Komt u dus eens kijken bij een bijeenkomst of in het informatie/documentatiecentrum of er iets van uw gading is!

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 148 gasten en geen leden online