HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 1 (april 1995)
pag. 2


Van de redactie

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Onze voorzitter A. Gouka en vice-voorzitter mevr. M.C. Monster zijn afgetreden. Op de ledenbijeenkomst van 8 maart 1995 zijn beiden bedankt voor het vele werk dat zij voor onze vereniging hebben gedaan. Op de binnenkant van de omslag treft u de nieuwe samenstelling van het bestuur aan.

Vanwege de opgelegde bezuinigingen is het noodzakelijk dat de Historische Kring haar inkomsten verhoogt. Daarom wordt elk lid opgeroepen om nieuwe leden te werven. Het ledenbestand telt nu 347 leden. Laten we met z'n allen proberen er 500 van te maken!

Verder wordt u nogmaals gevraagd om uw oude filmopnamen eens na te kijken. Tenfold, Brinklaan 134 Bussum, wil van oude filmpjes uit het Gooi (dus niet alleen van Bussum) een videoband samenstellen. Voor reakties kunt u kontakt opnemen met Caroline Ligthart, telefoon (02159-)16263. Of met de redaktie.

 Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 51 gasten en geen leden online