HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 1 (april 1995)
pag. 2


Van de redactie

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Onze voorzitter A. Gouka en vice-voorzitter mevr. M.C. Monster zijn afgetreden. Op de ledenbijeenkomst van 8 maart 1995 zijn beiden bedankt voor het vele werk dat zij voor onze vereniging hebben gedaan. Op de binnenkant van de omslag treft u de nieuwe samenstelling van het bestuur aan.

Vanwege de opgelegde bezuinigingen is het noodzakelijk dat de Historische Kring haar inkomsten verhoogt. Daarom wordt elk lid opgeroepen om nieuwe leden te werven. Het ledenbestand telt nu 347 leden. Laten we met z'n allen proberen er 500 van te maken!

Verder wordt u nogmaals gevraagd om uw oude filmopnamen eens na te kijken. Tenfold, Brinklaan 134 Bussum, wil van oude filmpjes uit het Gooi (dus niet alleen van Bussum) een videoband samenstellen. Voor reakties kunt u kontakt opnemen met Caroline Ligthart, telefoon (02159-)16263. Of met de redaktie.

 Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 50 gasten en geen leden online