HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 1 (april 1995)
pag. 2


Van de redactie

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Onze voorzitter A. Gouka en vice-voorzitter mevr. M.C. Monster zijn afgetreden. Op de ledenbijeenkomst van 8 maart 1995 zijn beiden bedankt voor het vele werk dat zij voor onze vereniging hebben gedaan. Op de binnenkant van de omslag treft u de nieuwe samenstelling van het bestuur aan.

Vanwege de opgelegde bezuinigingen is het noodzakelijk dat de Historische Kring haar inkomsten verhoogt. Daarom wordt elk lid opgeroepen om nieuwe leden te werven. Het ledenbestand telt nu 347 leden. Laten we met z'n allen proberen er 500 van te maken!

Verder wordt u nogmaals gevraagd om uw oude filmopnamen eens na te kijken. Tenfold, Brinklaan 134 Bussum, wil van oude filmpjes uit het Gooi (dus niet alleen van Bussum) een videoband samenstellen. Voor reakties kunt u kontakt opnemen met Caroline Ligthart, telefoon (02159-)16263. Of met de redaktie.

 Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 18 gasten en geen leden online