HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 3 (december 1994)
pag. 103


Oproep: wie weet iets over de gaarkeuken?

Auteur: Ina de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

In het meinummer van ons Contactblad zal aandacht worden besteed aan de centrale gaarkeuken die in onze gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog aktief was. Er zijn nog enkele vragen:

a. Wie heeft herinneringen aan het Leger des Heils aan de Veldheimerlaan waar een keer p.w. erwtensoep werd gegeven?
b. De gezamenlijke kerken zorgden voor eten voor met name kinderen. Wie weet meer over de rol van de kerken?
c. Wat is bekend over Bensdorp en de etensvoorziening?
d. De uitdeelposten in het centrum zijn redelijk bekend, maar waren er ook uitdeelposten in de buitenwijken?
e. De ambtenaren bij de PTT kregen ook een warme maaltijd. Wie verzorgde dit?
f. In het St. Vitusgebouw kregen kinderen (en ook ouderen?) een maaltijd. Wie verzorgde dit?
g. Zijn er nog mensen die in de gaarkeuken hebben gewerkt?
h. Heeft u nog een foto betreffende de centrale gaarkeuken?

Uw reakties zijn van harte welkom op telefoonnr. 14489.

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 27 gasten en geen leden online