HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 3 (december 1994)
pag. 103


Oproep: wie weet iets over de gaarkeuken?

Auteur: Ina de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

In het meinummer van ons Contactblad zal aandacht worden besteed aan de centrale gaarkeuken die in onze gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog aktief was. Er zijn nog enkele vragen:

a. Wie heeft herinneringen aan het Leger des Heils aan de Veldheimerlaan waar een keer p.w. erwtensoep werd gegeven?
b. De gezamenlijke kerken zorgden voor eten voor met name kinderen. Wie weet meer over de rol van de kerken?
c. Wat is bekend over Bensdorp en de etensvoorziening?
d. De uitdeelposten in het centrum zijn redelijk bekend, maar waren er ook uitdeelposten in de buitenwijken?
e. De ambtenaren bij de PTT kregen ook een warme maaltijd. Wie verzorgde dit?
f. In het St. Vitusgebouw kregen kinderen (en ook ouderen?) een maaltijd. Wie verzorgde dit?
g. Zijn er nog mensen die in de gaarkeuken hebben gewerkt?
h. Heeft u nog een foto betreffende de centrale gaarkeuken?

Uw reakties zijn van harte welkom op telefoonnr. 14489.

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 107 gasten en geen leden online