HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 2 (september 1994)
pag. 80


Bussumse missionarissen (1)

Auteur: Ina de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

In "In-Formatie van de samenwerkende parochies Bussum-Hilversumse Meent" verschijnt de laatste maanden regelmatig een oproep aan de parochianen. Het is een oproep aan mensen die willen corresponderen met missionarissen, die allen oud-Bussumers zijn. Ook zij worden ouder en hebben behoefte meer te vernemen over "hun vertrouwde Bussum". Daarom legde ik kontakt met de initiatiefnemer Henk de Leeuw, broer van een van de missionarissen. En inmiddels correspondeer ik met twee missionarissen en een penningmeester.

De Bussumse missionarissen waar het in de oproep om gaat zijn: pater Bertus Blessing en broeder Vitus Degger, die beiden werken in Indonesië, pater Gerard Bus, werkzaam in Papoea Nieuw Guinea, pater Jan van Harmelen en pater Thomas Huisman, die allebei werkzaam zijn in Zaïre, pater Wim de Leeuw, werkzaam in Ghana.

Ik stelde Henk de Leeuw voor om eens te schrijven naar de voorziter van de Historische Kring Bussum, de heer A. Gouka. Misschien dat ...

Het resultaat was verrassend. Hieronder kunt u lezen wat in het kerkblaadje stond:
"Tenslotte wil ik mijn oproep aan u herhalen om een van onze missionarissen eens een briefje te schrijven of liever nog één van hen te adopteren. Wilt u kontakt met mij opnemen als dit u aanspreekt? Deze oproep is op een wel heel bijzondere manier opgepakt door de Historische Kring Bussum, die heeft aangeboden om gratis hun Contactblad toe te sturen. Wanneer u dit blad kent en weet dat het drie maal per jaar uitkomt, weet u wat een geweldig gebaar dit is. Ik weet zeker dat onze missionarissen het leuk vinden om regelmatig iets over hun oude Bussum te kunnen lezen, temeer daar de eerstvolgende nummers de geschiedenis van onze Bussumse kerken laten zien.
Een bijzonder leuk gebaar van de Historische Kring Bussum, waarvoor mijn hartelijke dank."

Inmiddels hebben deze missionarissen het eerste nummer van 1994 ontvangen. Het is een complete verrassing voor hen en ik ben er van overtuigd dat ook zij het met genoegen zullen lezen. Hun eventuele reakties zullen te zijner tijd worden gepubliceerd in dit Contactblad: zie
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 11, nr. 1 (april 1995), pag. 15

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 146 gasten en geen leden online