HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 2 (september 1994)
pag. 80


Bussumse missionarissen (1)

Auteur: Ina de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

In "In-Formatie van de samenwerkende parochies Bussum-Hilversumse Meent" verschijnt de laatste maanden regelmatig een oproep aan de parochianen. Het is een oproep aan mensen die willen corresponderen met missionarissen, die allen oud-Bussumers zijn. Ook zij worden ouder en hebben behoefte meer te vernemen over "hun vertrouwde Bussum". Daarom legde ik kontakt met de initiatiefnemer Henk de Leeuw, broer van een van de missionarissen. En inmiddels correspondeer ik met twee missionarissen en een penningmeester.

De Bussumse missionarissen waar het in de oproep om gaat zijn: pater Bertus Blessing en broeder Vitus Degger, die beiden werken in Indonesië, pater Gerard Bus, werkzaam in Papoea Nieuw Guinea, pater Jan van Harmelen en pater Thomas Huisman, die allebei werkzaam zijn in Zaïre, pater Wim de Leeuw, werkzaam in Ghana.

Ik stelde Henk de Leeuw voor om eens te schrijven naar de voorziter van de Historische Kring Bussum, de heer A. Gouka. Misschien dat ...

Het resultaat was verrassend. Hieronder kunt u lezen wat in het kerkblaadje stond:
"Tenslotte wil ik mijn oproep aan u herhalen om een van onze missionarissen eens een briefje te schrijven of liever nog één van hen te adopteren. Wilt u kontakt met mij opnemen als dit u aanspreekt? Deze oproep is op een wel heel bijzondere manier opgepakt door de Historische Kring Bussum, die heeft aangeboden om gratis hun Contactblad toe te sturen. Wanneer u dit blad kent en weet dat het drie maal per jaar uitkomt, weet u wat een geweldig gebaar dit is. Ik weet zeker dat onze missionarissen het leuk vinden om regelmatig iets over hun oude Bussum te kunnen lezen, temeer daar de eerstvolgende nummers de geschiedenis van onze Bussumse kerken laten zien.
Een bijzonder leuk gebaar van de Historische Kring Bussum, waarvoor mijn hartelijke dank."

Inmiddels hebben deze missionarissen het eerste nummer van 1994 ontvangen. Het is een complete verrassing voor hen en ik ben er van overtuigd dat ook zij het met genoegen zullen lezen. Hun eventuele reakties zullen te zijner tijd worden gepubliceerd in dit Contactblad: zie
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 11, nr. 1 (april 1995), pag. 15

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 157 gasten en geen leden online