HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 2 (september 1994)
pag. 55


Rectificatie

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

In het vorige Contactblad stond op bladzijde 43 onder de nieuwe aanwinsten van het informatie / documentatiecentrum een fout. Het schilderij van Dirk de Reus (Eusie) door W. Brands uit 1956 was via M. Heyne in 1993 aan de Historische Kring geschonken door de heer C. van der Voort uit Bussum ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe onderkomen aan de Huizerweg 54. Met onze excuses voor de fout bedanken wij alsnog de heer C. van der Voort voor deze schenking.

 Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 171 gasten en geen leden online