HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 2 (september 1994)
pag. 52


Open Monumentendag op zaterdag 10 september 1994

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Op zaterdag 10 september 1994 is er ook in Bussum weer een Open Monumentendag. Het thema is: beeldhouwwerk en gebouwen. Het programma begint om 10.00 uur. Er staat de hele dag een kraam bij station Naarden-Bussum, waar onder andere te koop zijn het herdrukte en aangepaste boekje "Monumenten van Bussum" en twee door de Historische Kring Bussum uitgegeven wandelroutes. Deze zijn door mevrouw N. Langemeijer opgesteld; een route gaat door het Spiegel en de andere door het Prins Hendrikkwartier. Bij de kraam is ook de fietsroute verkrijgbaar langs de in het boekje beschreven Bussumse monumenten aangevuld met informatie over tegeltableaus (bijvoorbeeld aan de gevel van Stationsweg 2) en de beelden bij villa Amalia.

Villa Tindal aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg en villa Amalia, Meerweg 7, alsmede het kerkje van de NPB op de hoek van de Iepenlaan en de Nieuwe Hilversumseweg zijn die dag te bezoeken. In villa Tindal zult u worden rondgeleid door ons lid de heer M.J.M. Heyne. In villa Amalia door mevr. drs. A. van der Horst. Over het kerkje van de NPB kunt u alles lezen in ons Contactblad, jaargang 9 nummer 2 uit september 1993. In deze kerk zal
tijdens de Open Monumentendag 1994 een dia-presentatie over gevelstenen worden gehouden door mevrouw N. Langemeijer; vanaf 11.00 uur 's-morgens geeft zij er 5 keer een lezing op elk heel uur.

Vorig jaar was de Open Monumentendag bijzonder geslaagd. Veel mensen fietsten of wandelden toen langs de monumenten en bezochten de opengestelde gebouwen. Ook aan de kraam op het Stationsplein was het de hele dag gezellig druk; het boekje "Monumenten van Bussum" raakte uitverkocht. Iedereen die vorig jaar te laat kwam, krijgt dit jaar de kans om het boekje alsnog aan te schaffen.

Tot ziens op de Open Monumentendag!

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 55 gasten en geen leden online