HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 2 (september 1994)
pag. 51


Ledenbijeenkomst

Auteur: Maria Monster-Duijvesteijn

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Op 28 september is niet alleen de opening van de tentoonstelling Scholen in Bussum, maar ook onze derde ledenbijeenkomst in dit jaar.

Tijdens de landelijke Monumentendag op 10 september 1994 ligt dit jaar de nadruk op beeldhouwkunst op en aan monumenten. Het leek ons leuk om hierop in te spelen met een dia-lezing van de heer Bouhuys uit Weesp over Nederlandse gevelstenen. Behandeld worden familiewapens, mythologische voorstellingen, Bijbelse verhalen, historische taferelen, rebussen, beroepen, de natuur en huisnamen.

De lezing wordt 28 september gehouden op Huizerweg 54 en begint om 20.00 uur.

 Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 50 gasten en geen leden online