HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 2 (september 1994)
pag. 51


Ledenbijeenkomst

Auteur: Maria Monster-Duijvesteijn

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Op 28 september is niet alleen de opening van de tentoonstelling Scholen in Bussum, maar ook onze derde ledenbijeenkomst in dit jaar.

Tijdens de landelijke Monumentendag op 10 september 1994 ligt dit jaar de nadruk op beeldhouwkunst op en aan monumenten. Het leek ons leuk om hierop in te spelen met een dia-lezing van de heer Bouhuys uit Weesp over Nederlandse gevelstenen. Behandeld worden familiewapens, mythologische voorstellingen, Bijbelse verhalen, historische taferelen, rebussen, beroepen, de natuur en huisnamen.

De lezing wordt 28 september gehouden op Huizerweg 54 en begint om 20.00 uur.

 Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 176 gasten en geen leden online