HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 2 (september 1994)
pag. 51


Scholen in Bussum

Auteur: Maria Monster-Duijvesteijn (namens de werkgroep Architectuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De werkgroep architectuur zal deze maand een tentoonstelling organiseren over scholen in Bussum. De werkgroep heeft een keuze moeten maken uit de vele scholen, die in Bussum zijn of waren. Uitgangspunt voor deze keuze is de architectuur van het schoolgebouw. Aandacht zal worden besteed aan de bouwstijl, de historie, de populatie en het personeel van de Gooische H.B.S. (het Goois Lyceum), de Wilhelminaschool (nu de Michiel de Ruyterschool), de Paulusschool (de School met den Bijbel), de Bussumse Montessorischool aan de Busken Huetlaan, de Julianaschool, de Vondelschool, de Fonteinmavo en het Sint Vitus-college.

In het kader van het omgevingsonderwijs zullen ook de leerlingen van de betreffende scholen worden uitgenodigd om de tentoonstelling te bezoeken.
De werkgroep architectuur, bestaande uit Coby de Jong, Jan Hekkenberg, An Makel, Hans Noordhuis en Maria Monster, hoopt dat veel leden van de Historische Kring de tentoonstelling zullen bezoeken.

De tentoonstelling in ons gebouw aan de Huizerweg 54 is te bezichtigen van 28 september tot en met 18 november 1994 op woensdag- en vrijdagmiddagen van 14.00 -17.00 uur.

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 126 gasten en geen leden online