HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 2 (september 1994)
pag. 51


Scholen in Bussum

Auteur: Maria Monster-Duijvesteijn (namens de werkgroep Architectuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De werkgroep architectuur zal deze maand een tentoonstelling organiseren over scholen in Bussum. De werkgroep heeft een keuze moeten maken uit de vele scholen, die in Bussum zijn of waren. Uitgangspunt voor deze keuze is de architectuur van het schoolgebouw. Aandacht zal worden besteed aan de bouwstijl, de historie, de populatie en het personeel van de Gooische H.B.S. (het Goois Lyceum), de Wilhelminaschool (nu de Michiel de Ruyterschool), de Paulusschool (de School met den Bijbel), de Bussumse Montessorischool aan de Busken Huetlaan, de Julianaschool, de Vondelschool, de Fonteinmavo en het Sint Vitus-college.

In het kader van het omgevingsonderwijs zullen ook de leerlingen van de betreffende scholen worden uitgenodigd om de tentoonstelling te bezoeken.
De werkgroep architectuur, bestaande uit Coby de Jong, Jan Hekkenberg, An Makel, Hans Noordhuis en Maria Monster, hoopt dat veel leden van de Historische Kring de tentoonstelling zullen bezoeken.

De tentoonstelling in ons gebouw aan de Huizerweg 54 is te bezichtigen van 28 september tot en met 18 november 1994 op woensdag- en vrijdagmiddagen van 14.00 -17.00 uur.

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 41 gasten en geen leden online