Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 1 (april 1994)
pag. 46


Nieuwe aanwinsten

Auteur: Gerard Langemeijer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Een grote envelop met het woord "Kranteknipsels" was ons bijna ontgaan. De afzendster was mevrouw Ina de Beer. Uitschudden dus, de envelop wel te verstaan, en daar dwarrelden als herfstbladeren zeer veel historische gegevens op tafel. We pikken uit die stapel maar een enkel blaadje.

* Een nostalgisch artikel over het Walden van Frederik van Eeden uit De Prins van 1937 met aardige tekeningen.
* Een gedegen artikel over K.P.C. de Bazel's schepping Hofstede Oud Bussem uit Mooi Wonen 1935.
* Een foto uit de krant van 1935 met het onderschrift: "Hippisch feest te Bussum".
* Krantefoto 1930: "kranslegging op graf wijlen Joh. Schoonderbeek".
* Foto van het bestuur van de R.K. Werkliedenvereniging Sint Jozef. De bestuurders kijken zeer opgewekt want men zat daar om het 25-jarig bestaan van de vereniging te vieren.
* Foto dameshockey-wedstrijd Gooi-H.O.C. 5-2 in 1937.
* Kranteverslag degradatiewedstrijd Allen Weerbaar -Donar 2-3 in 1939. Rampjaar voor Bussum en voor A.W..
* Erfgooiers in de Grote Kerk te Naarden (1931) twee foto's.
* Rekening van Begrafenisvereniging Eerbied en Trouw (1948). Tegen dergelijke prijzen zou men nu met plezier doodgaan. Zo ook de rekening van steenhouwer J. Simons. Voor 40 stuks verheven grafletters a 45 cent per stuk, totaal dus f 18,--, loop je niet nog even langs de concurrentie.
* Knipsel Coöperatieve Boerenleenbank "Naarden-Bussum" (1938). De rentevergoeding per 1 januari zal 2 3/4% bedragen. Geen opgewekt bericht, die lage rente in het topjaar van de beruchte crisisjaren. "Knip dit uit en leg het in uw boekje" staat onder het bericht; alsof je dat zou kunnen vergeten. Neen, nooit die jaren.
* Aanslag hondenbelasting 1906: f l,-- per hond! De hond was toen nog een edel dier. Nu het "melkkoetje" van de gemeente.
* Foto - Zeventigste verjaardag van Bussums beroemde beeldhouwer: Lambertus Zijl. Geen plein, geen straat ooit naar hem vernoemd in Bussum.

Hoe krijgt iemand zo'n historisch ratjetoe bij elkaar. En toch; juist door dit soort knipsels komt dat wat reeds vergeten is, boven water. Laten we hopen, dat onze leden eens door hun huis sluipen van zolder tot kelder. Misschien houdt u nog grote schoonmaak in de lente. Wie weet hoeveel oud nieuws dan nog naar boven komt en hoeveel enveloppen met knipsels bij ons binnenstromen.
U mag er gerust oude foto's, ansichtkaarten en allerlei rariteiten bij doen. We kunnen er met z'n allen veel plezier aan beleven.

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 34 gasten en geen leden online