HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 1 (april 1994)
pag. 45


Jaarverslag afdeling Documentatie over 1993

Auteur: C. de Jong

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

1993 Was een zeer bijzonder jaar voor de afdeling documentatie. De verhuizing naar het pand Huizerweg 54 moest voorbereid en uitgevoerd worden. Alles bij elkaar een enorme klus voor de leden van de afdeling documentatie; de heer W. van Berkel was er praktisch dag en nacht mee bezig.

Toen alles gereed was, besloot de heer W. van Berkel zijn taak over te dragen aan mevr. C. de Jong en de heer G. Langemeijer. Het nieuwe onderkomen biedt veel meer ruimte dan wij gewend waren in de bibliotheek; we beschikken ook over een opslagruimte in de kelder. Die extra ruimte gaf ons de kans een iets andere koers in te slaan. Om iets te noemen: wij beschikken nu over 10 meter open kasten, dat wil zeggen met plexiglas deuren, vitrines. Er is een speciale kast voor kaarten, zoals kadastrale kaarten. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid veel op te hangen aan de wanden van ons verblijf.

Voor bezoekers op de vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en op de eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur is dit een ideale situatie. De extra kastruimte biedt de mogelijkheid alles overzichtelijker op te stellen. Zo besloten wij de verschillende onderwerpen per ordner onder te geen brengen. Wilt u bijvoorbeeld iets weten over scholen of kerken, café's of restaurants, oude straatnamen, architecten enz., dan vindt u dit in een eigen ordner. Een omvangrijke klus, waarmee we nog lang niet klaar zijn.

In het afgelopen jaar zijn heel wat boeken geschreven waar Bussum in voorkwam. De schrijvers maakten daarbij dankbaar gebruik van de medewerking en de gegevens van de Historische Kring.

Dit jaar werd een tentoonstelling ingericht over de Huizerweg. Hiervoor was grote belangstelling. Een van de medewerksters, mevr. H.J. van der Sleesen, nam afscheid van de kring.

Graag hadden wij nog enkele leden om onze groep te versterken. Overigens kunt u tijdens de bezoekuren zelf eens langskomen en u laten informeren. Uw bezoek is bovendien voor ons een stimulans, Wij zijn ook maar gewone mensen die door een bezoekje zich aangemoedigd voelen. Bij sportwedstrijden is aanmoediging door bezoekers een gewone zaak.
Documentatie is volgens het woordenboek: het verschaffen van bewijsstukken en gegevens. Dat doen wij ook, maar we doen o.i. meer. Wij willen u ook wat laten zien en er over vertellen. We hebben tenslotte ook heel wat voorwerpen, foto's, boeken etc. Daarom is de nieuwe naam voor onze afdeling: informatie en documentatiecentrum, waarin ook de oudheidskamer participeert. Informatie van ons, maar ook van u.

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 59 gasten en geen leden online