Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 1 (april 1994)
pag. 44


Jaarverslag Oudheidskamer over 1993

Auteur: Gerard Langemeijer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

In 1993 bestond de oudheidskamer 10 jaar. In die afgelopen tien jaren werd ongeveer f 5.000,-- door de oudheidskamer besteed voor het aankopen van allerlei voorwerpen. Het beheer geschiedde door enige leden van de oudheidskamer. Later ontstond hieruit de werkgroep documentatie. Medio 1993 werd besloten de oudheidskamer en de afdeling documentatie weer samen te voegen onder de naam: informatie/documentatiecentrum om hiermee tot uitdrukking te brengen dat de werkgroep meer doet dan alleen documenteren. Informatie verstrekken achten wij vooral belangrijk. Deze accentverschuiving naar 'informatie' heeft uiteraard consequenties voor wat betreft het opbergen van het materiaal en voor de leden van de kring. Zij moeten zelf gegevens kunnen opzoeken in de kasten, zij het met hulp en toezicht. Een situatie die ongeveer overeenkomt met die in de rijksarchieven. Daar dient men wel de stukken die in het depot zijn opgeslagen via een formuliertje op te vragen. Het kan dus niet zo zijn, dat de leden in de kasten iets kunnen opzoeken als er geen hulp en toezicht is van de leden van het informatie/documentatiecentrum; tenslotte blijven die verantwoordelijk.

Keren wij terug naar de oudheidskamer, dan zien wij dat tot aan de samenvoeging en ook daarna zeer veel is binnen gebracht: onder andere foto's, ansichten, boeken en dergelijke. Verder het oud archief van Van de Breul, veel kadastrale kaarten anno 1824 en alle kadastrale nummers die met die kaarten corresponderen. Daarmee zijn wij in staat alle eigenaren van onroerende goederen (huizen en grond) rond 1832 op te sporen, hetgeen de basis is voor historisch onderzoek. Gebruikt men oude huisnummers dan loopt men het risico verkeerd uit te komen.

Via Peggy van Hemert ontvingen wij haar bouwtekeningen van winkels in Bussum. Verder ingelijste documenten. Gegevens over de ouderdom van de Gooische Boer en de verschillende eigenaren. Voorts een ouderwets lees-"plankje", d.w.z. een in glas-in-lood uitgevoerd schilderijtje met tekeningen van AAP, NOOT, MIES enz. Het is een goede zaak ook in 1994 voor oude voorwerpen een speciaal bedrag beschikbaar te stellen. Er is in 1994 nog veel te doen voor het informatie/documentatiecentrum. Kundige medewerk(st)ers zijn dringend nodig en ook belangstelling van de leden op de vrijdagmiddagen (van 2 tot 5 uur) en de eerste zaterdagmiddag van de maand (van 2 tot 4 uur). Die is nog zeer gering, terwijl er zoveel materiaal aanwezig is waaraan men plezier kan beleven. Wij hopen met betere informatie, onder andere door duidelijker indeling van de kasten, de leden over de drempel te helpen.
Past ons nog een woord van dank aan mevr. J. Terschuur, die ons twee prachtige vitrines in bruikleen afstond.

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa‚Äôs, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 48 gasten en geen leden online