HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 1 (april 1994)
pag. 43


Nieuwe aanwinsten van informatie / documentatiecentrum, periode april-november 1993

Auteur: C. de Jong

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

In het volgende nummer is een rectificatie op onderstaand artikel gepubliceerd: Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 10, nr. 2 (september 1994), pag. 55.

Documenten
naam schenkster/schenker

Bidprentjes van pastoors (12) dhr. W. van Berkel
Maandberichten Ned. Vereniging van Huisvrouwen 1937/38/39 Bussum en omstr. (6)
Adresboek Bussum en Naarden 1954 fam. R. Koerselman
Bussum rond 1900, scriptie Universiteit van Amsterdam Annemarie Maas
40-jarig jubileum Jozefkerk 3 affiches dhr. W. van Berkel

Voorwerpen
Draagbare schrijfmachine mevr. H. v.d. Sleesen
Schilderij van Dirk de Reus (Eusie) door W. Brands 1956 dhr. M. Heyne
Oorkonde bij 25-jarig jubileum van de gemeente Bussum dhr. B. Kuit

In de periode november 1993 tot maart 1994 hebben wij van vele mensen foto's, ansichtkaarten, boeken en voorwerpen gekregen. Teveel om hier een opsomming van te geven. Wij raden iedereen
aan om eens te komen kijken. Alle aanwinsten staan genoteerd met de naam van de schenk(st)er. Van hetgeen er is binnengekomen willen wij de volgende zaken noemen. De heer P. Fokker schonk de kring een zeer goed bruikbare computer. Van mevrouw H.J. van der Sleesen-Dolk kregen wij een twintigtal boeken, waarvan we met name willen noemen Het Gooi toen en nu en Tussen Vecht en Eem.
De Historische Kring Albertus Perk uit Hilversum gaf ons oude ansichten van het Nassaupark, de Huizerweg, Jan Tabak en de Brink. Zelf schaften wij aan: Kadastrale Uitkomsten van Noord- en Zuid-Holland, Nederlandse Tuinarchitectuur deel I11 van ir. E.Blok en Bussums Verleden Geïllustreerd door S. Zwart.

Documenten en voorwerpen van de voormalige oudheidkamer worden in het informatie/documentatiecentrum geplaatst. Dit kost even tijd. Te zijner tijd verschijnt er een lijst.

Allen, ook de niet met name genoemde schenk(st)ers, heel hartelijk dank.

Het informatie/documentatiecentrum, Huizerweg 54, is geopend iedere vrijdagmiddag van 14.00tot 17.00 uur en de volgende zaterdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur: 7 mei, 4 juni en 2 juli 1994.

Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 82 gasten en geen leden online