Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 1 (april 1994)
pag. 43


Nieuwe aanwinsten van informatie / documentatiecentrum, periode april-november 1993

Auteur: C. de Jong

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

In het volgende nummer is een rectificatie op onderstaand artikel gepubliceerd: Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 10, nr. 2 (september 1994), pag. 55.

Documenten
naam schenkster/schenker

Bidprentjes van pastoors (12) dhr. W. van Berkel
Maandberichten Ned. Vereniging van Huisvrouwen 1937/38/39 Bussum en omstr. (6)
Adresboek Bussum en Naarden 1954 fam. R. Koerselman
Bussum rond 1900, scriptie Universiteit van Amsterdam Annemarie Maas
40-jarig jubileum Jozefkerk 3 affiches dhr. W. van Berkel

Voorwerpen
Draagbare schrijfmachine mevr. H. v.d. Sleesen
Schilderij van Dirk de Reus (Eusie) door W. Brands 1956 dhr. M. Heyne
Oorkonde bij 25-jarig jubileum van de gemeente Bussum dhr. B. Kuit

In de periode november 1993 tot maart 1994 hebben wij van vele mensen foto's, ansichtkaarten, boeken en voorwerpen gekregen. Teveel om hier een opsomming van te geven. Wij raden iedereen
aan om eens te komen kijken. Alle aanwinsten staan genoteerd met de naam van de schenk(st)er. Van hetgeen er is binnengekomen willen wij de volgende zaken noemen. De heer P. Fokker schonk de kring een zeer goed bruikbare computer. Van mevrouw H.J. van der Sleesen-Dolk kregen wij een twintigtal boeken, waarvan we met name willen noemen Het Gooi toen en nu en Tussen Vecht en Eem.
De Historische Kring Albertus Perk uit Hilversum gaf ons oude ansichten van het Nassaupark, de Huizerweg, Jan Tabak en de Brink. Zelf schaften wij aan: Kadastrale Uitkomsten van Noord- en Zuid-Holland, Nederlandse Tuinarchitectuur deel I11 van ir. E.Blok en Bussums Verleden Geïllustreerd door S. Zwart.

Documenten en voorwerpen van de voormalige oudheidkamer worden in het informatie/documentatiecentrum geplaatst. Dit kost even tijd. Te zijner tijd verschijnt er een lijst.

Allen, ook de niet met name genoemde schenk(st)ers, heel hartelijk dank.

Het informatie/documentatiecentrum, Huizerweg 54, is geopend iedere vrijdagmiddag van 14.00tot 17.00 uur en de volgende zaterdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur: 7 mei, 4 juni en 2 juli 1994.

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 122 gasten en geen leden online