HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 1 (april 1994)
pag. 42


Mevrouw H.J. van der Sleesen-Dolk

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Na 11 jaar aktief lid te zijn geweest neemt mevr. H.J. van der Sleesen-Dolk afscheid van de Historische Kring.

Vanaf het allereerste begin is mevr. Van der Sleesen betrokken geweest bij het wel en wee van onze vereniging. Eerst bij de werkgroep oudheidskamer: deze had tot doel om voorwerpen te verzamelen die betrekking hebben op de geschiedenis van Bussum. Dit viel niet mee, omdat mevr. Van der Sleesen geen Bussumse van geboorte is en ook niet veel geboren Bussumers kende. Later is zij zich gaan bezighouden met het inrichten van tentoonstellingen. De eerste betrof de Brediusweg, later volgden nog de Bussumse apotheken, de boekhandels, de Brinklaan en, wat mevrouw Van der Sleesen een van de meest geslaagde tentoonstellingen vond, die over de architect K.P.C. de Bazel.

De laatste tentoonstelling betrof de openingstentoonstelling over de Huizerweg, waarvan zij het onderdeel over de familie Clinge Doorenbos voor haar rekening nam. Om alle informatie te verzamelen is veel zoekwerk verricht. Zodoende was zij iedere maandagmorgen bij de documentatie te vinden; eerst in de bibliotheek, later in onze eigen ruimte aan de Huizerweg 54.

Wij wensen mevrouw Van der Sleesen veel geluk in haar nieuwe woning in Bilthoven en bedanken haar voor het vele werk dat zij bij onze Historische Kring heeft gedaan.

 

Actueel

Paneldiscussie

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.
Lees meer...

Foto van de maand

Receptie

Januari 2020

                                                                                                                                foto Jaap van Hassel

We hebben 169 gasten en geen leden online