HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 1 (april 1994)
pag. 2


Van de redactie

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Van de redaktie.

In dit nummer het begin van een serie artikelen over de Bussumse kerken, die verzorgd wordt door onze leden de heren W.M. van Berkel en M.J.M. Heyne. Verder doet mevrouw T. Plettenberg een beroep op ons voor informatie over Marianne
Philips. Natuurlijk ontbreekt mevr. Ina de Beer ook dit keer niet; zij levert onder andere een interessant verhaal over kleermakerij Schimmel.

Inmiddels heeft de Historische Kring Bussum afscheid genomen van penningmeester Ben Bal en secretaris Paulien Goddijn. Hun funkties worden nu uitgeoefend door Gerard Dijker (penningmeester) en Jos Heetebrij (secretaris). Ben Bal blijft nog wel de redaktie helpen door het corrigeren van de kopij voor het Contactblad.

Wist u dat bij de lokale omroep Bussum om de veertien dagen Louise Krijnen te beluisteren is? Zij vertelt dan iets over een stukje Bussumse geschiedenis. De uitzending is tussen 13.00 en 14.00 uur op zondagmiddag.

 

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel