HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 1 (april 1994)
pag. 2


Van de redactie

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Van de redaktie.

In dit nummer het begin van een serie artikelen over de Bussumse kerken, die verzorgd wordt door onze leden de heren W.M. van Berkel en M.J.M. Heyne. Verder doet mevrouw T. Plettenberg een beroep op ons voor informatie over Marianne
Philips. Natuurlijk ontbreekt mevr. Ina de Beer ook dit keer niet; zij levert onder andere een interessant verhaal over kleermakerij Schimmel.

Inmiddels heeft de Historische Kring Bussum afscheid genomen van penningmeester Ben Bal en secretaris Paulien Goddijn. Hun funkties worden nu uitgeoefend door Gerard Dijker (penningmeester) en Jos Heetebrij (secretaris). Ben Bal blijft nog wel de redaktie helpen door het corrigeren van de kopij voor het Contactblad.

Wist u dat bij de lokale omroep Bussum om de veertien dagen Louise Krijnen te beluisteren is? Zij vertelt dan iets over een stukje Bussumse geschiedenis. De uitzending is tussen 13.00 en 14.00 uur op zondagmiddag.

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 31 gasten en geen leden online