HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 1 (april 1994)
pag. 2


Van de redactie

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Van de redaktie.

In dit nummer het begin van een serie artikelen over de Bussumse kerken, die verzorgd wordt door onze leden de heren W.M. van Berkel en M.J.M. Heyne. Verder doet mevrouw T. Plettenberg een beroep op ons voor informatie over Marianne
Philips. Natuurlijk ontbreekt mevr. Ina de Beer ook dit keer niet; zij levert onder andere een interessant verhaal over kleermakerij Schimmel.

Inmiddels heeft de Historische Kring Bussum afscheid genomen van penningmeester Ben Bal en secretaris Paulien Goddijn. Hun funkties worden nu uitgeoefend door Gerard Dijker (penningmeester) en Jos Heetebrij (secretaris). Ben Bal blijft nog wel de redaktie helpen door het corrigeren van de kopij voor het Contactblad.

Wist u dat bij de lokale omroep Bussum om de veertien dagen Louise Krijnen te beluisteren is? Zij vertelt dan iets over een stukje Bussumse geschiedenis. De uitzending is tussen 13.00 en 14.00 uur op zondagmiddag.

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 78 gasten en geen leden online