HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 1 (april 1994)
pag. 1-2


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 10 nummer 1 * april 1994
ISSN 0920-5683

pagina
2 Van de redaktie
3 Kleermakerij Schimmel * I. de Beer
11 Marianne Philips (1886-1951) * T. Plattenberg
14 De boekenkast * G.M. Langemeijer
16 Banketbakkers in 1937 * I. de Beer
16 Bussums kerkgeschiedenis * W.M. v. Berkel/M.J.M. Heyne
30 Foto's van Bussum
31 Een stoffig pakket * I. de Beer
35 Bussum en zijn nachtwacht * F.X.J. Baneke
41 Korte berichten
42 Mevrouw H.J. van der Sleesen-Dolk
42 Oproep gegevens over dopen
43 Nieuwe aanwinsten * C. de Jong
44 Jaarverslag oudheidskamer over 1993 * G.M. Langemeijer
45 Jaarverslag afdeling documentatie over 1993 * C. de Jong
46 Nieuwe aanwinsten *G.M. Langemeijer
47 De inhoud van het Contactblad in 1993

Voorblad: de in 1993 gesloopte Mariaschool, St. Vitusstraat 2.

Op 18 maart 1994 is op deze plaats de eerste steen gelegd voor een nieuw schoolgebouw ten behoeve van de Sint Vitusschool, die ontstaan is uit een fusie van de Mariaschool, de Koepelschool en de Fatima-Jozefschool.

BIJEENKOMSTEN van de Historische Kring Bussum in 1994:
Maandag 9 mei 1994 ledenbi jeenkomst
Woensdag 28 september 1994 * ledenbijeenkomst
Maandag 14 november 1994 * ledenbijeenkomst
* om 20.00 uur in Huizerweg 54.

Verantwoording illustraties:
voorblad J.H.M. Klijnman, pag. 4 mevr. B. Voorhaar-Schimmel, pag. 3 en 5 M.J.M. Heyne, de overige foto's H.K.B.

Kopij voor het najaarsnummer graag inleveren vóór 15 juli 1994 bij de redaktie: Joke Vos, Hamerstraat 106 1402 PX Bussum. Zo mogelijk op diskette in ASCII, WP of DW4.

U wilt iemand bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnman & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 36710.
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 55 gasten en geen leden online