HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 1 (april 1994)
pag. 1-2


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 10 nummer 1 * april 1994
ISSN 0920-5683

pagina
2 Van de redaktie
3 Kleermakerij Schimmel * I. de Beer
11 Marianne Philips (1886-1951) * T. Plattenberg
14 De boekenkast * G.M. Langemeijer
16 Banketbakkers in 1937 * I. de Beer
16 Bussums kerkgeschiedenis * W.M. v. Berkel/M.J.M. Heyne
30 Foto's van Bussum
31 Een stoffig pakket * I. de Beer
35 Bussum en zijn nachtwacht * F.X.J. Baneke
41 Korte berichten
42 Mevrouw H.J. van der Sleesen-Dolk
42 Oproep gegevens over dopen
43 Nieuwe aanwinsten * C. de Jong
44 Jaarverslag oudheidskamer over 1993 * G.M. Langemeijer
45 Jaarverslag afdeling documentatie over 1993 * C. de Jong
46 Nieuwe aanwinsten *G.M. Langemeijer
47 De inhoud van het Contactblad in 1993

Voorblad: de in 1993 gesloopte Mariaschool, St. Vitusstraat 2.

Op 18 maart 1994 is op deze plaats de eerste steen gelegd voor een nieuw schoolgebouw ten behoeve van de Sint Vitusschool, die ontstaan is uit een fusie van de Mariaschool, de Koepelschool en de Fatima-Jozefschool.

BIJEENKOMSTEN van de Historische Kring Bussum in 1994:
Maandag 9 mei 1994 ledenbi jeenkomst
Woensdag 28 september 1994 * ledenbijeenkomst
Maandag 14 november 1994 * ledenbijeenkomst
* om 20.00 uur in Huizerweg 54.

Verantwoording illustraties:
voorblad J.H.M. Klijnman, pag. 4 mevr. B. Voorhaar-Schimmel, pag. 3 en 5 M.J.M. Heyne, de overige foto's H.K.B.

Kopij voor het najaarsnummer graag inleveren vóór 15 juli 1994 bij de redaktie: Joke Vos, Hamerstraat 106 1402 PX Bussum. Zo mogelijk op diskette in ASCII, WP of DW4.

U wilt iemand bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnman & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 36710.
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 87 gasten en geen leden online