HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift jaargang 30 nummer 2 (september 2014) pag. 1


Colofon en Inhoud

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Colofon
Historische Kring Bussum
Opgericht 7 juni 1983
ISSN 1871-2266
Jaargang 30 nr. 2 - september 2014
Losse verkoop e 7,50

Bussums Historisch Tijdschrift
Uitgever: Historische Kring Bussum
Redactie: Frank de Groot,Jan-Willem Henfling, Nol Verhagen
Redactiesecretariaat: Inge Engelbarts, Lijsterlaan 313, 1403AX Bussum, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Medewerkers aan dit nummer: Jaap van Hassel; Jan-Willem Henfling; Chris Leenders; Klaas Oosterom; Nol Verhagen; Luud Wierenga.
Fotografie & beeldmateriaal: zie artikelen
Vormgeving: Louis van Hattem
Druk: Drukkerij Walden, Bussum

Documentatiecentrum
Adres: Huizerweg 54, 1402 AD Bussum
Telefoon: 035 69 129 68
Openingsuren: maandag- en donderdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur vrijdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.historischekringbussum.nl

Lidmaatschap & abonnement
De (minimum) contributie bedraagt e 15,00 per kalenderjaar. Voor verzending buiten Bussum, Naarden en de Hilversumse Meent wordt dit bedrag met e 7,50 verzendkosten verhoogd.
U kunt zich aanmelden als lid via het aanvraagformulier op onze website of per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Opzegging schriftelijk vóór 1 december.
Nieuwe leden ontvangen alle nummers van het tijdschrift van het lopende jaar.

Contributie en donaties: NL93INGB 000 46 168 07
Overige financiële zaken: ABN-AMRO NL06 ABNA 052.73.66.366
Losse nummers van het tijdschrift zijn voor € 7,50 verkrijgbaar bij het Documentatiecentrum en bij Boekhandel Los en Boekhandel Bruna te Bussum.

Advertenties
Voor informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoon 035 69 392 25

 bht30 2colofoninhoud2t

 

 

 

 

 

pag 8  De Gooische Stoomtram op pianomuziek                                                                                            pag 22  Inhangen ijzerwerk t.b.v. beton – foto Jaap van Hassel

 

Inhoud
Van de redactie - Op reis! - 3
Bussum en de forens - Chris Leenders -  4
De Gooische Stoomtram -  Chris Leenders -  8
De Gooische Stoomtram, route per fiets -  Klaas Oosterom 12
De Gooische Moordenaar  - Chris Leenders -  14
Ein Wienerkind in Bussum -  Klaas Oosterom  - 16
Rondleiding door station Naarden-Bussum  -  Jaap van Hassel en Chris Leenders
     - Het station 19
     - De rondleiding 20
De lift  -  Nol Verhagen  -  22
Station, Tempel of Zwembad?  - Luud Wierenga -  27
De BUS van Bussum naar Naarden…  - Jan-Willem Henfling  -  32
Vreemdelingenverkeer in Bussum  - Nol Verhagen -  34
Wandelen in 1929 en in 2014 -  Klaas Oosterom  - 38
Bussum in boeken  - Klaas Oosterom  - 40

Omslagillustratie: Janet Lane
Logo op reis!: Mendy van Hattem

Colofon
Auteursrecht voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld.

Bestuur: Voorzitter: Dorothée Luykx. Secretaris: Klaas Oosterom. Vice voorzitter: Jan Lieste. Penningmeester: Jan de Vries. Algemeen bestuurslid: Frank de Groot. Secretariaat: Huizerweg 54, 1402 AD Bussum

De Vereniging
De historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Bussum en omgeving en zich in te zetten voor het belang en behoud van het cultureel en historisch erfgoed aldaar. Zij probeert dat doel te bereiken door een documentatiecentrum in stand te houden, een tijdschrift uit te geven en tentoonstellingen, lezingen en excursies te organiseren. De vereniging heeft een aantal werkgroepen die historisch materiaalverzamelen, bestuderenen publiceren.

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 62 gasten en geen leden online