HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift jaargang 30 nummer 2 (september 2014) pag. 38-39


Wandelen in 1929 en in 2014

Klaas Oosterom

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

 

Bussum-Bantam-Craailooschebrug-Bussum 14 K.M. (1929)

Combinatie van wandeling K en J (zie kaart)

 

          
Deel van de Kaart van Het Gooi en Omstreken, waarop Bussum en Hilversum ook nog een keer in detail staan
afgebeeld, die hoort bij het boekje Wandelingen en Rijwieltochten in Het Gooi en Omstreken.
De ANWB gaf dit boekje, samengesteld door Mr. A.W. Stork, in 1929 uit. In rode lijnen zijn de wandelroutes
met hoofdletters A-V aangegeven, de afstanden in km en 1 t/m 66 zijn de nummers op geëmailleerde bordjes
aan palen of bomen, die in de beschrijving aangegeven zijn met W-nr.
 

Bussum Station, Nwe. ’s-Gravel.weg, rechtsaf Graaf Wichmanlaan, linksaf Parklaan.
Bij het plantsoentje rechtsaf Boschlaan.
Linksaf Koningslaan; in de tweede bocht rechtuit Heuvellaan.
Voorbij de scherpe bocht rechtsaf Koedijklaan dan linksaf Breedelaan (uitzicht op de bosschen van ‘s-Graveland). Aan het einde rechtsaf door het dennenboschje;

Nieuwe ‘s-Gravelandscheweg oversteken naar Wegwijzer 36.
Rechtsaf langs den boschzoom, den grindweg oversteken1 en schuin rechts over een heidepad tusschen dennen (talrijke paden) naar het dennenbosch van Bantam.
Bij W. 37 rechtshouden naar den ingang van het afgesloten terrein van Bantam*). Door dit prachtige park en bosch (wegw. volgen) en het door den zuidelijken uitgang verlaten2 en dan linksaf naar W. 38.
Verder langs den Melkweg, voorbij W. 39 tot W. 40.
Hier op de kruising links, terstond daarna rechts langs den boschzoom, even verder weder rechtsaf door de beukenlaan naar de Spanderslaan. Linksaf! In deze laan rechtsaf weer door een fraaie beukenlaan.
Na 400 M. linksaf langs een pad door het dennenbosch. Bij een kiosk den Nieuwen Bussumer Grindweg kruisen en schuin rechts het heidepad volgen.
Links-, daarna rechtsaf langs de afscheiding van Heideheuvel.
De Hoogen Naarderweg kruisen. Rechtuit over de Crailoosche Brug3 naar W.32.
Over de heide met boschjes richting Bussum. Mooi uitzicht op het spoorwegemplacement en de ijsbaan van Hilversum met bosschen op den achtergrond.
Het zandwegje over de heide volgen. Zandweg wordt verhard pad en dan straatweg (Laarderweg).
Bij de kruising linksaf, Singel.
Rechtsaf Brinklaan, voorbij de R. C. kerk en Hôtel de Rozenboom (W. 31). Voorbij het Wilhelminaplein, linksaf Eslaan.
Door de Vlietlaan naar Station Bussum.

*) Eigendom der Gemeente Bussum, wandelkaarten verkrijgbaar ter Secretarie; toegangskaarten ad f 0.10 bij de tuinmanswoning aan den ingang.

 

Dezelfde wandeling in 2014

Als je deze wandeling nu wilt lopen zijn een paar vereenvoudigingen wenselijk om niet te gaan dwalen.
1 In plaats van ‘den grindweg oversteken’ kan Bantam beter bereikt worden door  600 meter langs de Franse Kampweg te lopen.
2 Na het verlaten van Bantam het derde fietspad links nemen bij paddenstoel p24591, Spanderslaan, langs Restaurant Robert. Bij p21082 rechtsaf. Na 200 meter Bussumergrindweg oversteken en bij p21039 over het fietspad naar Naarderweg wandelen.
3 Het viaduct over, Craailosche Weg (Gebed zonder End) en na 1,5 km bij p70312 fietspad links naar Bussum. Bij p70311 afdalen, waarna na 1 km het einde van de Laarderweg wordt bereikt.

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 91 gasten en geen leden online