Home
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 21/3 (december 2005) pag. 41-43

Notulenboek van Bussum 1817-1842
Auteur: Nel Krijnen-Van Gog

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Lees een eerder artikel van deze auteur in Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nr. 3 (december 1993), pag. 128-129.

Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Binnenkort verschijnt het eerste notulenboek van Bussum. In dit boek zijn de notulen opgenomen van alle gemeenteraadsvergaderingen van 1817 tot 1842. Het origineel, dat op het Stadsarchief van Naarden aanwezig is, is letterlijk overgeschreven en voorzien van een naamregister en een zakenregistel; om het zoeken naar personen en onderwerpen te vergemakkelijken.

Wie schrijft er nu de notulen over uit een lang vervlogen tijd? En wie wil zo'n boek kopen? Notulen zijn niet meer dan een noodzakelijk kwaad (wordt vaak gedacht); je leest ze vluchtig door en dan verdwijnen ze zo snel mogelijk in het archief of de prullenbak. Maar dit notulenboek is anders. Het boek vertegenwoordigt een stukje geschiedenis van een gemeente die pas onafhankelijk was geworden en daar jaren voor had moeten knokken. Een gemeente die zijn zelfstandigheid moest bewijzen
door personen, die daar niet voor hadden gestudeerd, zoals nu.

Maar waarom niet gewoon de hele papierwinkel gekopieerd? Dat is toch veel gemakkelijker! Ja, inderdaad, gemakkelijker zou het wel zijn geweest. Maar voor de lezer veel minder duidelijk. De inkt die toen gebruikt werd, verschilde namelijk nogal eens van samenstelling. Het lijkt erop dat de inktpot, als hij bijna leeg was, werd bijgevuld met . . . ja, met wat? Geen inkt in elk geval, zodat de vloeistof steeds verder verdund werd, waardoor het schrift hier en daar bijna onleesbaar is geworden. De eerste paar bladzijden zijn in het verleden bovendien bewerkt met een vloeistof waar het ook niet veel beter van geworden is. Vandaar dat overschrijven de enige optie was om de notulen te bewaren voor de toekomst.

Een stukje geschiedenis dus, dat u niet mag missen. Want wist u dat de eerste gemeenteraadsvergadering in 1817 werd gehouden? In die eerste maanden moesten er vele keuren (plaatselijke verordeningen) worden goedgekeurd: ook één die de raad zelf betrof. Zo werd besloten dat leden van de raad die niet op tijd in de vergadering aanwezig waren, een boete kregen van 6 stuivers. Ook aanstellingen zijn in de notulen terug te vinden. In 1817 werden er twee knollenmeters aangesteld en twee keurmeesters van het hooi. Ook werd besloten om de 'dienaar van politie' te vervangen door een nieuwe, op een traktement van f 3.- per week. In 1818 werd voor het eerst een beëdigd waagmeester aangesteld en in 1823 werd een brandmeester
benoemd.

Nog wat opmerkelijke feiten:

- In 1821 meldt de schout H. Banis dat hij een aanschrijven heeft gekregen om een collecte te houden voor de stad Parimaribo, waar op 21 januari een enorme stadsbrand had gewoed. Op woensdagochtend 2 mei om 9 uur gaan P. Dankelschijn en Meeuwis Krijnen langs de huizen om te collecteren.


Foto-onderschrift:
Tekst Notulenboek blz 289 origineel

Foto-onderschrift:
Tekst Notulenboek blz 289 getypt:

289. Vergadering gehouden op Zaturdag
den 17e Maart 1838 des namiddag 6 uuren
De Burgemeester opend de vergadering en geeft
Aan dezelve te kennen, dat bij hem is ontfangen
van G. van Thienen Zoo voorzig als Zijne medeeigenaar
Hendrina van Thienen huisvrouw van Jacob de Beer en
Jansje van Thienen Wed Jacob Bus, alle in deze gemeente
wonende Een verzoek gedateerd 14 Januarij 11 Inhoudende
daar Zij van voorneemen waaren het Stuk bouwland
hun in Eigendom behorende leggende alhier onder
Sectie B. N:21 en 22 groot 2 Bunders 92 roeden en 70 Elle
te Willen afzanden, en tot wegvoering van het Zand, Eene
Sloot benodigd hadde welke Zoude moeten worden
gegraven, door de weg leggende ten westen van dit Stuk
en langs de Sloot komende van de Scheepsbeschuitbakkerij
en dienende tot Communicatie van de kleerblakerijen
en andere Eigendommen met bussum, om daartoe
van dit bestuur de vrijheid te mogen Erlangen


- In 1824 wordt besloten om een liefdegift in te zamelen voor de ongelukkige ingezetenen van het Groothertogdom Luxemburg, die op 18 juli door een orkaan zijn getroffen.

- In de vergadering van 21 april 1824 verschijnt Jan Beukes uit Ankeveen. Hij zegt beledigd te zijn door Nelletje van Eijden uit Bussum, die had verteld dat hij een anjelier had gestolen. In de notulen is terug te vinden dat zij dat in de herberg had gehoord, maar niet kon zeggen van wie.

- In 1837 moet K. L. Portman zijn fabriek voor het fabriceren van Spaans groen (zachte Spaanse zeep) aanpassen, 'om alle gevaar van brand te voorkomen'. Het stookgat en de vuurgangen onder de ketel moeten in de grond worden gemetseld en de schoorsteen moet 'geheel vrij zijn van alle aanrakingen agter het fornuis waarin de zeepketel gemetseld is'.

Vanaf 1834 komt er jaarlijks een begroting. Door de notulen weten we dat de jaarwedde van de burgemeester 150 gulden bedraagt, de secretaris 200 gulden krijgt en de gemeenteontvanger 60 gulden. De schoolmeester verdient 156 gulden. Voor het 'onderhoud der gebouwen, zijnde de school en de toren' wordt 25 gulden begroot en dan is er ook nog de jaarlijkse erfpacht aan Naarden van 350 gulden per jaar. Ook het verhuren van grond is in de notulen terug te vinden, met de namen van de huurders en zij die voor hen borg stonden.

Dit alles en nog veel meer is terug te vinden in het notulenboek. Een handig en nuttig boek voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Bussum en verder op zoek wil gaan in het gemeentearchief.

Het notulenboek zal omstreeks april 2006 verschijnen. U kunt het alleen bestellen door overmaking van 29,75 euro (afhalen aan de Huizerweg 54 in Bussum) of 34,75 euro (inclusief verzendkosten) op giro 130802 t.n.v. B. Bal in Eindhoven, onder vermelding van "notulenboek" en uw volledige adres. Bestelling is mogelijk tot 31 januari 2006. Na deze datum is het niet zeker of het boek nog geleverd kan worden. Na verschijning krijgt u bericht over het afhalen of krijgt u het boek toegezonden.

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 98 gasten en geen leden online