Home
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 21/3 (december 2005) pag. 34

Reacties op de oproep Bussumse families: Jacob van den Berg(h) tegen Jan Tabak
Auteur: D.J. van den Berg

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Opmerkelijk nieuws over de familie Van den Bergh is terug te vinden in de 17de eeuwse akten. In een notariële akte van 3 juli 1673 voor notaris Cornelis Brouwer in Naarden komen we Jacob van den Berg(h) tegen. Jacob had waarschijnlijk een avond zitten innemen in de tapperij van Jan Toebaxman (Jan Tabak). Die avond heeft hij met Toebaxman gewed om vier dukaten wie het eerst zou trouwen. De volgende dag wisten ze beiden nog van hun weddenschap en hebben ze die laten
vastleggen bij de notaris. Jacob krijgt van Jan alvast vier dukaten en moet er acht terug betalen als Jan eerder trouwt. De notaris heeft zelf blijkbaar plezier in de weddenschap en draagt zijn steentje bij. Hij zet in op Jacob want hij schrijft onder de akte: "Om thien kanne wijn gewet tegen een dat Jacob Janszoon van den Berg(h) niet en sal betalen".

Foto-onderschrift:
Van den Berg (Jan Tabak)

De precieze tekst van de weddenschap luidt:
Op huyden den 3e julius 1673, compareerde voor my Cornelis Brouwel: notaris publ. residerende binnen Naerden de E. Jacob Jocobsz. van den Berg(h) ten eenre & Jan Jacobz. Toebaxmanten ander syde, & verclaerden met malcander aengegaen te hebben seecker wetspell in maniere naer volgende, namentlyc dat deegene die eerst van hunluyde beide sal comen te trouwen, van de andersal winnen de somme van vier ducatons & syn tot die eynde door de voornoemde Jacob Jansz.
van den Berg(h) alreede van den voorge-schreven Jan Jacobs Toebaxman ontfangen de selve somme van vier silveren ducatons, op conditie by aldien hy mocht komen te trouwen, dat alsdan in die gevallen soo haest de voornoemde Jan Jacobs Toebaxman hertrouwd is Hy Jacob. Jacobsz. van den Berg(h) aen de selve Jan Jacobs Toebaxman zal geven de sommae van acht silvere ducatons. Actum in Naerden & te aerconde desse by de compararanten onderteekend op de dag maeat &jaer alsboven.

Waarschijnlijk heeft Jan Toebaxman inderdaad de weddenschap verloren. In de archieven is terug te vinden dat Vader Van den Berg(h) ruim een jaar later op 30 september 1674 verklaart dat zijn zoon Jacob met een Utrechtse vrouw gaat trouwen.
Jan moet later ook getrouwd zijn. Te lezen valt dat hij in 1693 zijn zoon begraaft en in 1695 zijn vrouw. Het logement van Jan Toebaxman lag even buiten de vesting Naarden, aan de huidige Amersfoortse straatweg. Hijzelf noemde zijn herberg Sandbergen of de Sandberg naar het heuvelachtige terrein dat nog niet afgegraven was. De herberg werd al gauw naar de eigenaar Jan Tabak genoemd. Er zouden later nog vele beroemdheden logeren.

Meer over de familie Van den Berg(h) is te vinden op: http://www.erfgooier.tk

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa‚Äôs, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 127 gasten en geen leden online