Home
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 21/3 (december 2005) pag. 34

Reacties op de oproep Bussumse families: Jacob van den Berg(h) tegen Jan Tabak
Auteur: D.J. van den Berg

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Opmerkelijk nieuws over de familie Van den Bergh is terug te vinden in de 17de eeuwse akten. In een notariële akte van 3 juli 1673 voor notaris Cornelis Brouwer in Naarden komen we Jacob van den Berg(h) tegen. Jacob had waarschijnlijk een avond zitten innemen in de tapperij van Jan Toebaxman (Jan Tabak). Die avond heeft hij met Toebaxman gewed om vier dukaten wie het eerst zou trouwen. De volgende dag wisten ze beiden nog van hun weddenschap en hebben ze die laten
vastleggen bij de notaris. Jacob krijgt van Jan alvast vier dukaten en moet er acht terug betalen als Jan eerder trouwt. De notaris heeft zelf blijkbaar plezier in de weddenschap en draagt zijn steentje bij. Hij zet in op Jacob want hij schrijft onder de akte: "Om thien kanne wijn gewet tegen een dat Jacob Janszoon van den Berg(h) niet en sal betalen".

Foto-onderschrift:
Van den Berg (Jan Tabak)

De precieze tekst van de weddenschap luidt:
Op huyden den 3e julius 1673, compareerde voor my Cornelis Brouwel: notaris publ. residerende binnen Naerden de E. Jacob Jocobsz. van den Berg(h) ten eenre & Jan Jacobz. Toebaxmanten ander syde, & verclaerden met malcander aengegaen te hebben seecker wetspell in maniere naer volgende, namentlyc dat deegene die eerst van hunluyde beide sal comen te trouwen, van de andersal winnen de somme van vier ducatons & syn tot die eynde door de voornoemde Jacob Jansz.
van den Berg(h) alreede van den voorge-schreven Jan Jacobs Toebaxman ontfangen de selve somme van vier silveren ducatons, op conditie by aldien hy mocht komen te trouwen, dat alsdan in die gevallen soo haest de voornoemde Jan Jacobs Toebaxman hertrouwd is Hy Jacob. Jacobsz. van den Berg(h) aen de selve Jan Jacobs Toebaxman zal geven de sommae van acht silvere ducatons. Actum in Naerden & te aerconde desse by de compararanten onderteekend op de dag maeat &jaer alsboven.

Waarschijnlijk heeft Jan Toebaxman inderdaad de weddenschap verloren. In de archieven is terug te vinden dat Vader Van den Berg(h) ruim een jaar later op 30 september 1674 verklaart dat zijn zoon Jacob met een Utrechtse vrouw gaat trouwen.
Jan moet later ook getrouwd zijn. Te lezen valt dat hij in 1693 zijn zoon begraaft en in 1695 zijn vrouw. Het logement van Jan Toebaxman lag even buiten de vesting Naarden, aan de huidige Amersfoortse straatweg. Hijzelf noemde zijn herberg Sandbergen of de Sandberg naar het heuvelachtige terrein dat nog niet afgegraven was. De herberg werd al gauw naar de eigenaar Jan Tabak genoemd. Er zouden later nog vele beroemdheden logeren.

Meer over de familie Van den Berg(h) is te vinden op: http://www.erfgooier.tk

 

Actueel

Maand van de Geschiedenis

'Wat een ramp!' 
Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten: rampen zijn van alle tijden. In een periode waarin pandemie├źn, oorlogen, bosbranden en overstromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden staat de maand oktober 2022 in het teken van het thema 'Wat een ramp!'. Er wordt niet alleen stilgestaan bij de verwoestende kracht van rampen, er wordt ook een ode gebracht aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen.
Bekijk HIER een video-trailer over de Maand van de Geschiedenis, die eind oktober in het Rijksmuseum wordt afgesloten met de Nacht van de Geschiedenis. 

Foto van de maand

Oktober 2022

Ditmaal geen zoekplaatje maar een foto uit 1904 om u te laten zien hoe Bussum veranderd is. We kijken de Nassaulaan in vanaf het spoor, ook toen was het al een winkelstraat. Rechts het pand van boekwinkel Los voordat de etalage werd gemoderniseerd. Dan de Veldweg, hier is de situatie compleet gewijzigd. De bebouwing op de foto is afgebroken. Op  deze hoek wordt nu het appartementen-complex boven de Speelgoedwinkel van den Uijl gebouwd. Achter het hek links heeft tot 1930 een vrijstaande villa gestaan, daarna werd het complex Nassaulaan, Julianaplein gebouwd. Wat opvalt is hoe smal de Nassaulaan lijkt, daar is echter niets aan veranderd.

HKB Nieuws

Toegang documentatiecentrum 

Werklieden hebben de laatste hand gelegd aan de vervolmaking van de hellingbaan die toegang geeft tot het documentatiecentrum van de HKB. Er zijn loodzware blokken neergelegd van Portugees graniet, anderhalve ton per stuk.  Het ziet er mooi uit, maar er is een klein probleem ontstaan met de toegang naar de vloer van het DC. Die ligt nu wat lager! Onvoorbereide bezoekers kunnen daardoor worden verrast. (foto's Jaap van Hassel)

Actueel

Lezing over de geschiedenis van Bussum

Het ontstaan van Bussum is het onderwerp van een lezing die op 4 oktober wordt gegeven in de Remonstrantse kerk aan de Koningslaan. Secretaris Eric Bor van de Historische Kring Bussum heeft over die boeiende geschiedenis alvast een artikel geschreven voor de wekelijkse rubriek in Bussums Nieuws. Ter voorbereiding van deze gratis lezing kan dit artikel HIER worden gelezen. Uiteraard komt er veel meer aan de orde, en het mooie van een lezing is dat er vragen kunnen worden gesteld. Aanvang 20.00 u. Bijgaand een prent van de Vituskapel uit 1728 van Andries Schoenmaker.

We hebben 28 gasten en geen leden online