Home
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 21/3 (december 2005) pag. 34


Reacties op de oproep Bussumse families:
Jacob van den Berg(h) tegen Jan Tabak

D.J. van den Berg

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

       
 
Van den Berg (Jan Tabak)

Opmerkelijk nieuws over de familie Van den Bergh is terug te vinden in de 17de eeuwse akten. In een notariële akte van 3 juli 1673 voor notaris Cornelis Brouwer in Naarden komen we Jacob van den Berg(h) tegen. Jacob had waarschijnlijk een avond zitten innemen in de tapperij van Jan Toebaxman (Jan Tabak). Die avond heeft hij met Toebaxman gewed om vier dukaten wie het eerst zou trouwen. De volgende dag wisten ze beiden nog van hun weddenschap en hebben ze die laten vastleggen bij de notaris. Jacob krijgt van Jan alvast vier dukaten en moet er acht terug betalen als Jan eerder trouwt. De notaris heeft zelf blijkbaar plezier in de weddenschap en draagt zijn steentje bij. Hij zet in op Jacob want hij schrijft onder de akte: "Om thien kanne wijn gewet tegen een dat Jacob Janszoon van den Berg(h) niet en sal betalen".

De precieze tekst van de weddenschap luidt:

Op huyden den 3e julius 1673, compareerde voor my Cornelis Brouwel: notaris publ. residerende binnen Naerden de E. Jacob Jocobsz. van den Berg(h) ten eenre & Jan Jacobz. Toebaxmanten ander syde, & verclaerden met malcander aengegaen te hebben seecker wetspell in maniere naer volgende, namentlyc dat deegene die eerst van hunluyde beide sal comen te trouwen, van de andersal winnen de somme van vier ducatons & syn tot die eynde door de voornoemde Jacob Jansz. van den Berg(h) alreede van den voorge-schreven Jan Jacobs Toebaxman ontfangen de selve somme van vier silveren ducatons, op conditie by aldien hy mocht komen te trouwen, dat alsdan in die gevallen soo haest de voornoemde Jan Jacobs Toebaxman hertrouwd is Hy Jacob. Jacobsz. van den Berg(h) aen de selve Jan Jacobs Toebaxman zal geven de sommae van acht silvere ducatons. Actum in Naerden & te aerconde desse by de compararanten onderteekend op de dag maeat &jaer alsboven.

Waarschijnlijk heeft Jan Toebaxman inderdaad de weddenschap verloren. In de archieven is terug te vinden dat Vader Van den Berg(h) ruim een jaar later op 30 september 1674 verklaart dat zijn zoon Jacob met een Utrechtse vrouw gaat trouwen.
Jan moet later ook getrouwd zijn. Te lezen valt dat hij in 1693 zijn zoon begraaft en in 1695 zijn vrouw. Het logement van Jan Toebaxman lag even buiten de vesting Naarden, aan de huidige Amersfoortse straatweg. Hijzelf noemde zijn herberg Sandbergen of de Sandberg naar het heuvelachtige terrein dat nog niet afgegraven was. De herberg werd al gauw naar de eigenaar Jan Tabak genoemd. Er zouden later nog vele beroemdheden logeren.

Meer over de familie Van den Berg(h) is te vinden op: http://www.erfgooier.tk

 

Actueel

Herdenkingssteen Toonkunst weer te zien.

Onze vereniging heeft allerlei bijzondere voorwerpen in bezit, ook heel zware gevallen zoals (gevel)stenen. Een mooie bestemming voor zulke geschenken is moeilijk te vinden, maar af en toe is het raak. De herdenkingssteen '75 jaar Toonkunst Bussum' heeft eindelijk een goede plek gekregen in het gerenoveerde Bensdorp-complex, vlakbij het restant van de oude fabrieksschoorsteen aan de Nieuwe Spiegelstraat. De steen heeft ooit gehangen in de oude muziekschool aan de 's Gravelandseweg.

Lees meer...

Actueel

Herdenking Burgermoord Naarden

Op 1 december 1572 werd Naarden ingenomen door het regeringsleger onder leiding van de Spaanse kapitein Julian Romero. Op donderdagavond 1 december 2022 – precies 450 jaar later – worden de gebeurtenissen herdacht in de Grote Kerk van Naarden. Drie bekende historici laten hun licht schijnen over de gebeurtenissen op 1 december 1572.  Lees hier meer over de herdenking: Herdenking Naardense burgermoord | 1572 Geboorte van Nederland.Je kunt je hier aanmelden: Evenementenkalender - Geboorte van Nederland 1572 (gooisemeren.nl).

Foto van de maand

December 2022

Op deze plek aan de Nwe ’s-Gravelandseweg 38 stond de villa Nieuwburg. Hierin werd op 24 april 1920 de lyceumafdeling gevestigd van de Luitgardeschool, een kostschool voor meisjes. In 1923 werden ook jongens toegelaten en ging de school het (Christelijk) Lyceum heetten. In 1925 en 1934 werd de villa uitgebreid met flinke aanbouwen. In 1955 werd de villa gesloopt, het hoofdgebouw gedeeltelijk vernieuwd en aanmerkelijk vergroot. De naam werd nu gewijzigd in Willem de Zwijger College. Het gebouw staat nu op de nominatie om gesloopt te worden en de school zal als Montessori Lyceum worden gevestigd in een nog te bouwen  schoolgebouw aan de Franse Kampweg.

HKB Nieuws

Jumbo-album nu online

Het Jumbo-geschiedenisalbum dat in januari dit jaar werd gepresenteerd staat met toestemming van de supermarkt nu op onze website. Het album beslaat tweehonderd jaar Bussumse geschiedenis geïllustreerd met 176 plaatjes. Met het oog op de grote belangstelling is een keer een ruilbeurs van plakplaatjes geweest in het Bussumse Jumbo-filiaal, en er was onlangs nog tijdens de Open Dag van onze vereniging gelegenheid om missende plaatjes te zoeken. Voor wie het album uiteindelijk toch niet vol heeft weten te plakken is dit goed nieuws. Het staat nu online en kan worden gedownload en desgewenst geprint. Ja heus, alle plaatjes staan er in ! Het boekwerkje is samengesteld door medewerkers van de Historische Kring Bussum. Zij stellen het bijzonder op prijs dat hun werk nu digitaal kan worden gepresenteerd. Klik HIER om het album te bekijken.

We hebben 173 gasten en geen leden online