Home
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 21/3 (december 2005) pag. 2

Wat vindt u in dit nummer?
Auteur: Lars Wieringa

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Deze uitgave van het Bussums Historisch Tijdschrift heeft als thema Bussumse families, wat aansluit bij de Tentoonstelling die heeft plaatsvonden van 1 tot 26 november in Openbare Bibliotheek te Bussum.

Om dit thema vorm te geven is nagegaan wie de van oorsprong Bussumse families waren. Het zwaartepunt lag daarbij op de 19" eeuw. Diverse oproepen om iets over vroegere generaties van families in Bussum te schrijven hebben geleid tot interessante reacties. Met name Bussumse families als De Beer, Post en ook Krijnen komen in dit tijdschrift ruim aan bod. Maar ook de context waarin Bussumse families leefden, het voor die tijd voor Bussum typerende werk en de bestuurlijke
stand van zaken worden ruim belicht:
- Wie waren de initiatiefnemers van de verzelfstandiging van Bussum? Dat volgt uit een beschrijving van de "raddraaiers" die Bussum onafhankelijk van Naarden gemaakt hebben en hun nazaten.
- Eind 17de eeuw vestigde zich in Bussum een zekere Teunis Jacobsz. Zijn zonen stonden wel reeds te boek als een Post. Veel nakomelingen bleven in Bussum wonen en waren generaties lang werkzaam als zandschippers, een het toenmalige Bussum typerende Bussumse ambacht.
- Een beschrijving over de Bussumse familie De Beer en een aantal voorvallen waardoor deze familie in het nieuws kwam, vindt u in het stuk van Bert de Beer.
- Hoe werd er getrouwd in de 19de eeuw? Een beschrijving.
- Van de reacties op de oproep vindt u verder in dit nummer bijdragen van mevr. J. Vos-Bogaard, de heer D.J. van den Berg en mevr I. Smit.
- Hoe zoek je je eigen (Bussumse) familiegeschiedenis uit? Een begin van stamboomonderzoek; tips over genealogie vindt u in dit artikel.

Binnenkort verschijnt het eerste notulenboek van Bussum. In dit boek zijn de notulen opgenomen van alle gemeenteraadsvergaderingen van 1817 tot 1842. Het origineel is letterlijk overgeschreven en voorzien van een naamregister en een zakenregister, om het zoeken naar personen en onderwerpen te vergemakkelijken. Een voorbeschouwing.

Onze vaste schrijver Martin Heyne heeft deel IV van zijn "De geschiedenis van Bussum" geschreven deel IV af, dat de periode beschrijft globaal rond 1700. De delen V en VI verschijnen komend jaar.

Sinds Bussum zich in 1817 afscheidde van Naarden is er regelmatig een nieuwe gemeenteraad aangetreden. Interessant is, met de naderende verkiezingen in het oog, hoe dat in het verleden in Bussum plaats had. Deze geschiedenis wordt
geschetst, waarbij ook de veranderde regels over de raadsverkiezingen worden beschreven.

Op de website van de Historische Kring (www.histkringbussum.nl) is veel extra informatie te vinden over het thema Bussumse families.

 

Actueel

Veel meer struikelstenen in Gooise Meren

Ruim zeshonderd struikelstenen zullen de komende jaren binnen de gemeente Gooise Meren worden geplaatst. Dat zegt de recent opgerichte Stichting Struikelstenen Gooise Meren. Het gaat om herdenkingsstenen die in de stoep worden geplaatst voor woningen van waaruit bewoners in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd naar Duitse vernietigingskampen .In Naarden en Bussum liggen er nu nog geen twintig stenen, maar dat zullen er uiteindelijk vele honderden worden op basis van een lijst die is opgesteld door Hans Jonker, die research heeft gedaan in het bevolkingsregister.

Lees meer...

Foto van de maand

Augustus 2022

Onderaan deze foto staat  “Bussum, Mouwtje”....
Is dat wel zo? Het huis met het rieten dak en het huis met de grote schoorsteen kunnen wij niet als zodanig lokaliseren. Is er iemand van onze lezers die de huizen op deze foto herkent en weet waar deze staan of gestaan hebben? En misschien bij benadering het jaar waarin deze foto is gemaakt? 
Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l  Alvast hartelijk dank voor uw reactie

Lees meer...

HKB Nieuws

SNEAK PREVIEW BHT

  

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer in aantocht. Het septembernummer is naar de drukker gestuurd en wij kunnen de bezoekers van deze website alvast een blik gunnen op het omslag.

Zoals zo vaak is het een themanummer, dit keer gewijd aan het onderwerp dat gekozen is voor het Open Monumenten-weekeinde op 10 en 11 september. Bensdorp speelt daarbij een belangrijke rol. Op zondag 11 september is de Historische Kring Bussum te gast bij de huidige eigenaar van het restant van de voormalige Bensdorpfabriek, House of Dialogue.

Het vernieuwde Bensdorp-complex was de winnaar van de K.P.C de Bazel-publieksprijs.

 

We hebben 76 gasten en geen leden online