Home
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 21/3 (december 2005) pag. 2

Wat vindt u in dit nummer?
Auteur: Lars Wieringa

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Deze uitgave van het Bussums Historisch Tijdschrift heeft als thema Bussumse families, wat aansluit bij de Tentoonstelling die heeft plaatsvonden van 1 tot 26 november in Openbare Bibliotheek te Bussum.

Om dit thema vorm te geven is nagegaan wie de van oorsprong Bussumse families waren. Het zwaartepunt lag daarbij op de 19" eeuw. Diverse oproepen om iets over vroegere generaties van families in Bussum te schrijven hebben geleid tot interessante reacties. Met name Bussumse families als De Beer, Post en ook Krijnen komen in dit tijdschrift ruim aan bod. Maar ook de context waarin Bussumse families leefden, het voor die tijd voor Bussum typerende werk en de bestuurlijke
stand van zaken worden ruim belicht:
- Wie waren de initiatiefnemers van de verzelfstandiging van Bussum? Dat volgt uit een beschrijving van de "raddraaiers" die Bussum onafhankelijk van Naarden gemaakt hebben en hun nazaten.
- Eind 17de eeuw vestigde zich in Bussum een zekere Teunis Jacobsz. Zijn zonen stonden wel reeds te boek als een Post. Veel nakomelingen bleven in Bussum wonen en waren generaties lang werkzaam als zandschippers, een het toenmalige Bussum typerende Bussumse ambacht.
- Een beschrijving over de Bussumse familie De Beer en een aantal voorvallen waardoor deze familie in het nieuws kwam, vindt u in het stuk van Bert de Beer.
- Hoe werd er getrouwd in de 19de eeuw? Een beschrijving.
- Van de reacties op de oproep vindt u verder in dit nummer bijdragen van mevr. J. Vos-Bogaard, de heer D.J. van den Berg en mevr I. Smit.
- Hoe zoek je je eigen (Bussumse) familiegeschiedenis uit? Een begin van stamboomonderzoek; tips over genealogie vindt u in dit artikel.

Binnenkort verschijnt het eerste notulenboek van Bussum. In dit boek zijn de notulen opgenomen van alle gemeenteraadsvergaderingen van 1817 tot 1842. Het origineel is letterlijk overgeschreven en voorzien van een naamregister en een zakenregister, om het zoeken naar personen en onderwerpen te vergemakkelijken. Een voorbeschouwing.

Onze vaste schrijver Martin Heyne heeft deel IV van zijn "De geschiedenis van Bussum" geschreven deel IV af, dat de periode beschrijft globaal rond 1700. De delen V en VI verschijnen komend jaar.

Sinds Bussum zich in 1817 afscheidde van Naarden is er regelmatig een nieuwe gemeenteraad aangetreden. Interessant is, met de naderende verkiezingen in het oog, hoe dat in het verleden in Bussum plaats had. Deze geschiedenis wordt
geschetst, waarbij ook de veranderde regels over de raadsverkiezingen worden beschreven.

Op de website van de Historische Kring (www.histkringbussum.nl) is veel extra informatie te vinden over het thema Bussumse families.

 

Actueel

Maand van de Geschiedenis

'Wat een ramp!' 
Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten: rampen zijn van alle tijden. In een periode waarin pandemie├źn, oorlogen, bosbranden en overstromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden staat de maand oktober 2022 in het teken van het thema 'Wat een ramp!'. Er wordt niet alleen stilgestaan bij de verwoestende kracht van rampen, er wordt ook een ode gebracht aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen.
Bekijk HIER een video-trailer over de Maand van de Geschiedenis, die eind oktober in het Rijksmuseum wordt afgesloten met de Nacht van de Geschiedenis. 

Foto van de maand

Oktober 2022

Ditmaal geen zoekplaatje maar een foto uit 1904 om u te laten zien hoe Bussum veranderd is. We kijken de Nassaulaan in vanaf het spoor, ook toen was het al een winkelstraat. Rechts het pand van boekwinkel Los voordat de etalage werd gemoderniseerd. Dan de Veldweg, hier is de situatie compleet gewijzigd. De bebouwing op de foto is afgebroken. Op  deze hoek wordt nu het appartementen-complex boven de Speelgoedwinkel van den Uijl gebouwd. Achter het hek links heeft tot 1930 een vrijstaande villa gestaan, daarna werd het complex Nassaulaan, Julianaplein gebouwd. Wat opvalt is hoe smal de Nassaulaan lijkt, daar is echter niets aan veranderd.

HKB Nieuws

Toegang documentatiecentrum 

Werklieden hebben de laatste hand gelegd aan de vervolmaking van de hellingbaan die toegang geeft tot het documentatiecentrum van de HKB. Er zijn loodzware blokken neergelegd van Portugees graniet, anderhalve ton per stuk.  Het ziet er mooi uit, maar er is een klein probleem ontstaan met de toegang naar de vloer van het DC. Die ligt nu wat lager! Onvoorbereide bezoekers kunnen daardoor worden verrast. (foto's Jaap van Hassel)

Actueel

Lezing over de geschiedenis van Bussum

Het ontstaan van Bussum is het onderwerp van een lezing die op 4 oktober wordt gegeven in de Remonstrantse kerk aan de Koningslaan. Secretaris Eric Bor van de Historische Kring Bussum heeft over die boeiende geschiedenis alvast een artikel geschreven voor de wekelijkse rubriek in Bussums Nieuws. Ter voorbereiding van deze gratis lezing kan dit artikel HIER worden gelezen. Uiteraard komt er veel meer aan de orde, en het mooie van een lezing is dat er vragen kunnen worden gesteld. Aanvang 20.00 u. Bijgaand een prent van de Vituskapel uit 1728 van Andries Schoenmaker.

We hebben 74 gasten en geen leden online