Home
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 21/3 (december 2005) pag. 2

Wat vindt u in dit nummer?
Auteur: Lars Wieringa

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Deze uitgave van het Bussums Historisch Tijdschrift heeft als thema Bussumse families, wat aansluit bij de Tentoonstelling die heeft plaatsvonden van 1 tot 26 november in Openbare Bibliotheek te Bussum.

Om dit thema vorm te geven is nagegaan wie de van oorsprong Bussumse families waren. Het zwaartepunt lag daarbij op de 19" eeuw. Diverse oproepen om iets over vroegere generaties van families in Bussum te schrijven hebben geleid tot interessante reacties. Met name Bussumse families als De Beer, Post en ook Krijnen komen in dit tijdschrift ruim aan bod. Maar ook de context waarin Bussumse families leefden, het voor die tijd voor Bussum typerende werk en de bestuurlijke
stand van zaken worden ruim belicht:
- Wie waren de initiatiefnemers van de verzelfstandiging van Bussum? Dat volgt uit een beschrijving van de "raddraaiers" die Bussum onafhankelijk van Naarden gemaakt hebben en hun nazaten.
- Eind 17de eeuw vestigde zich in Bussum een zekere Teunis Jacobsz. Zijn zonen stonden wel reeds te boek als een Post. Veel nakomelingen bleven in Bussum wonen en waren generaties lang werkzaam als zandschippers, een het toenmalige Bussum typerende Bussumse ambacht.
- Een beschrijving over de Bussumse familie De Beer en een aantal voorvallen waardoor deze familie in het nieuws kwam, vindt u in het stuk van Bert de Beer.
- Hoe werd er getrouwd in de 19de eeuw? Een beschrijving.
- Van de reacties op de oproep vindt u verder in dit nummer bijdragen van mevr. J. Vos-Bogaard, de heer D.J. van den Berg en mevr I. Smit.
- Hoe zoek je je eigen (Bussumse) familiegeschiedenis uit? Een begin van stamboomonderzoek; tips over genealogie vindt u in dit artikel.

Binnenkort verschijnt het eerste notulenboek van Bussum. In dit boek zijn de notulen opgenomen van alle gemeenteraadsvergaderingen van 1817 tot 1842. Het origineel is letterlijk overgeschreven en voorzien van een naamregister en een zakenregister, om het zoeken naar personen en onderwerpen te vergemakkelijken. Een voorbeschouwing.

Onze vaste schrijver Martin Heyne heeft deel IV van zijn "De geschiedenis van Bussum" geschreven deel IV af, dat de periode beschrijft globaal rond 1700. De delen V en VI verschijnen komend jaar.

Sinds Bussum zich in 1817 afscheidde van Naarden is er regelmatig een nieuwe gemeenteraad aangetreden. Interessant is, met de naderende verkiezingen in het oog, hoe dat in het verleden in Bussum plaats had. Deze geschiedenis wordt
geschetst, waarbij ook de veranderde regels over de raadsverkiezingen worden beschreven.

Op de website van de Historische Kring (www.histkringbussum.nl) is veel extra informatie te vinden over het thema Bussumse families.

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa‚Äôs, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 58 gasten en geen leden online