HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 21/1 (april 2005) pag. 22-23

Graaf Charles von Oberndorff
Auteur: Hans Jonker

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

In eerdere publicaties over de bevrijding van Bussum worden zinsneden gewijd aan de rol van de adjudant van de commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten graaf Ch. von Oberndorff ("Charlie"). Hierbij wordt hij beschreven als "een goede Duitser die na de bevrijding in Bussum was gebleven en de BS assisteerde".

Daarmee wordt de indruk gewekt dat Charles von Oberndorff aanvankelijk tot de bezettingsmacht behoorde. Dit is niet terecht.

Omdat de Historische Kring Bussum bij deze publicaties als bron wordt vermeld zetten we deze onjuiste suggestie ook graag zelf recht, en hopen dat in eventueel nog volgende beschrijvingen van de rol van de Bussumse Binnenlandse Strijdkrachten in 1944 en 1945 de goede gegevens worden gebruikt.

Graaf von Obemdorff werd geboren in Brussel in 1906. Bij Koninklijk Besluit werd Charles Alphonse Aurelius Marie Fortunatus Antoine graaf von Oberndorff in 1936 ingelijfd in de Nederlandse adel. Hij woonde in Den Haag.

De Binnenlandse Strijdkrachten werden in september 1944 opgericht om de drie belangrijkste gewapende verzetsorganisaties te bundelen in een ondergronds leger. Dit werd verdeeld in een Strijdend Gedeelte, dat werd samengesteld uit mannen die afkomstig waren uit het gewapend verzet, en Bewakingstroepen, "gevormd uit hen die zich beschikbaar hebben gesteld om op den dag der bevrijding en daarna orde en rust te handhaven c.q. te herstellen". Voor de leiding van de Binnenlandse
Strijdkrachten werden mannen aangesteld met een leidinggevende militaire achtergrond. In Bussum stond de B.S. onder leiding van plaatselijk commandant C. Verhaar, een voormalig legerofficier. Deze werd o.m. bijgestaan door een adjudant: Ch. von Oberndorff. Hoe hecht de band tussen deze twee mannen geweest is blijkt uit de brief die Kees Verhaar ontving in december 1945, toen Von Oberndorff hem schreef door Hare Majesteit te zijn benoemd tot majoor in algemene dienst.


Foto-onderschrift:
N.B. Wethouder en tijdelijk burgemeester Carun was van 1929 tot 1933 gouverneur van het Indonesische eiland Celebes geweest.

Charles von Oberndorff overleed op 5 oktober 1998.

De Historische Kring Bussum onderzoekt nog de reden waarom deze Hagenaar opmerkelijkerwijs in een functie bij de B.S. in Bussum werd aangesteld. De resultaten van dit onderzoek zullen op de website www.histkringbussum.nl worden gepubliceerd.

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze lieve vader, grootvader, overgrootvader en broer GRAAF von OBERNDORFF

Brussel 23juni 1906, Den Haag 5 oktober 1998

Majoor hoofdkwartier veldleger sectie IIIa
OorlogsherinnenngsM 1940
Oud-werkend lid Haagse Kunstkring
Louis Couperusplein 51
2514 WR Den Haag

Cambo Rita Labeguerie-von Oberndorff
Parijs: Lady Petrie-von Oberndorff
Den Haag: Paule von Oberndorff
Villefranque: Fortunata von Oberndorff
Bern: Geneviève Kasteel-von Oberndorff
Brussel: Jean von Oberndorff
Genève: Elizabeth van Oberndorff de Noue
De uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag 8 oktober a.s. om 12.30 uur in de R.K. kerk Pastoor van Ars, Aaltje Noordewierstraat 4 te Den Haag. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

 

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel