HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 19/3 (december 2003) pag. 30-31

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Ruud van Iterson

Als vice-voorzitter mag ik, zoals u al hebt kunnen lezen, tot de jaarvergadering direct ook al als interim-voorzitter functioneren.

Al weer een aantal jaren bestudeer ik de vaderlandse geschiedenis en in het bijzonder die waarin Naarden en het Gooi een rol spelen. Die kennis gebruik ik bij mijn rondleidingen in het Vestingmuseum en in Vesting Naarden.

Daarnaast houd ik bij de Volksuniversiteit voordrachten over de "Grote" geschiedenis van het Gooi en over het "Reizen vroeger in het Gooi".

Een aantal jaren geleden hebben een aantal vrijwilligers en ik voor het Comeniusmuseum de Stadsschool van Naarden rond 1680 gereconstrueerd en 'opgevoerd'. Toeschouwers waren leerling. Zij hebben heel wat nuttige dingen geleerd en vaak kennis gemaakt met plak, roe en ezelsoren. Over het strategisch gelegen Naarden - hierdoor lange tijd veruit de belangrijkste stad in het Gooi - is veel ellende heen gekomen. Daarvan hebben ook Bussum en het Gooi last gehad.

Wat mij betreft kan dit het uitgangspunt zijn voor veel interessante activiteiten van de Historische Kring Bussum. Vanuit het bestuur wil ik graag daaraan vorm geven, samen met de leden van de Historische Kring Bussum en andere belangstellenden.

Guusje Hent

Toen ik in 2002 na een verblijf van een aantal jaren in het buitenland naar 't Gooi terugkeerde, viel het mij op hoe mooi het hier is. Waarschijnlijk moet je eerst afstand nemen, wil je je vertrouwde omgeving ten volle waarderen.

Ik heb me toen aangemeld als vrijwilliger bij de Documentatie van de Historische Kring, omdat het mij van belang leek waardevolle zaken in Bussum zo goed mogelijk te bewaren.

Na een half jaar werd mij gevraagd Coby de Jong als coördinator van de werkgroepen op te volgen. Sinds een half jaar doe ik dit met veel plezier. Er is veel werk te verrichten om het verleden van Bussum zo goed mogelijk vast te leggen, met name ook met het oog op de komende ontwikkelingen. In het voorjaar krijgen wij namelijk in het kader van het project Omgevingseducatie twee leerjaren van de Fontijn VMBO en het Willem de Zwijger College over de vloer, die voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en CKV [Cultureel Kunstzinnige Vorming] hun eigen omgeving gaan bestuderen. Dit biedt de Historische Kring in elk geval de kans om ook bekendheid te verwerven bij jongeren.

Bij Documentatie, werkgroepen en ook redactie Contactblad kunnen we best nieuwe vrijwilligers gebruiken. Inlichtingen hierover kunt U op vrijdagmiddag krijgen tijdens de opening van de Documentatie Huizerweg 54.

Hans Jonker

"Het heden verklaren met het verleden" is het leidend motief in mijn leven (geb. 1950). Ooit vormden het boek Kon Tiki van Thor Heyerdahl en de televisiedocumentaires over de Tellem-expeditie (1964) het begin van een ononderbroken ontdekkingsreis. Studies sociologie en psychologie richtten zich op het zoeken van verklaringen door terug te kijken in de tijd.

Ik ben bijna twintig jaar werkzaam geweest in een ondersteunende functie in de wereld van de psychoanalyse, dé Fundgrube van het leven met een bewustzijn van de - persoonlijke - historie. Nu besteed ik naast mijn werk als directiesecretaris bij de Symfora Groep (instelling voor geestelijke gezondheidszorg) de vrije tijd aan zowel zelf actief zijn (muziek luisteren en maken, lezen en schrijven, politiek volgen en bedrijven), als aan het stimuleren van anderen in hun actieve vrijetijdsbesteding (sinds maart 2003 als secretaris van het bestuur van de HKB).

Peter Heyen

De naam Heyen zal een aantal lezers bekend zijn en geassocieerd worden met het makelaarsbedrijf hier ter plaatse. Ik ben sinds 31 jaar werkzaam bij dit - inmiddels 64 jaar oude - kantoor. Ik ben geboren in Bussum (Majella, 1943), schoolgegaan in Bussum, werkzaam in Bussum en blijven wonen in Bussum. Door alle jaren heen heb ik niet alleen beroepsmatig belangstelling gehad voor de bebouwde omgeving maar ook met interesse gekeken naar wat vorige bewoners in onze gemeente tot stand hebben gebracht.

Wijken als Spiegel, Brediuskwartier en Prins Hendrikkwartier zijn grotendeels gebouwd in de eerste 30 jaar van de vorige eeuw en zijn als woongebieden uniek voor Nederland. In mijn periode als bestuurslid van de "Vrienden van het Spiegel" heb ik me ondermeer ingezet om nieuwe ontwikkelingen die het karakter van de wijk aantasten te voorkomen.

Middels HKBussum is nu heel Bussum mijn interessegebied en zal ik mij als penningmeester belasten met de financiën. Naast makelaar en administrateur zullen sommige lezers mij kennen als fervente jazzmuzikant (trompettist) in de oude stijl. Ik stel me voor het penningmeesterschap van de HKBussum met evenveel enthousiasme te vervullen als de andere vrijetijdsbestedingen.

Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 76 gasten en geen leden online