HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 13/3 (december 1997) pag. 95

Van het bestuur
(van het bestuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.


Dit is alweer het laatste Contactblad van 1997. Een jaar waar we met gemengde gevoelens op terug zullen kijken. Enerzijds verschenen er drie Contactbladen met een grote variatie aan artikelen, anderzijds moesen door ziekte van bestuursleden en door een tekort aan bestuursleden een aantal activiteiten op een laag pitje worden gezet of helemaal worden afgezegd.

Nieuwe bestuursleden gevraagd

Wij hopen dat tijdens de jaarlijkse bijeenkomst zich een aantal mensen meldt die een bestuursfunctie op zich wil nemen, zodat de Historische Kring Bussum weer op vele fronten actief kan worden.

Rest ons nog onze harttelijek dank uit te spreken aan de vele vrijwiliegers die zich steeds weer voor onze Krmg inzetten. Wij rekenen het volgende jaar graag weer op u.

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 38 gasten en geen leden online