HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 13/3 (december 1997) pag. 95

Van het bestuur
(van het bestuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.


Dit is alweer het laatste Contactblad van 1997. Een jaar waar we met gemengde gevoelens op terug zullen kijken. Enerzijds verschenen er drie Contactbladen met een grote variatie aan artikelen, anderzijds moesen door ziekte van bestuursleden en door een tekort aan bestuursleden een aantal activiteiten op een laag pitje worden gezet of helemaal worden afgezegd.

Nieuwe bestuursleden gevraagd

Wij hopen dat tijdens de jaarlijkse bijeenkomst zich een aantal mensen meldt die een bestuursfunctie op zich wil nemen, zodat de Historische Kring Bussum weer op vele fronten actief kan worden.

Rest ons nog onze harttelijek dank uit te spreken aan de vele vrijwiliegers die zich steeds weer voor onze Krmg inzetten. Wij rekenen het volgende jaar graag weer op u.

Actueel

Eindelijk de Jaarvergadering

De Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bussum is tenslotte toch doorgegaan. Op woensdagavond 25 november verzamelden zich zo'n dertig leden en vrijwilligers in de zijzaal van de Wilhelminakerk. De vergadering werd geleid door waarnemend voorzitter Leo Thijssen. Hij is als nieuwe voorzitter de opvolger van Adriaan Branderhorst die niet voor de eerste keer afscheid nam. Hij is vanaf 2007 binnen de vereniging actief geweest. Eerder dit jaar waren Adriana van den Berg en Martin Kip uit het bestuur gestapt. Gelukkig kon een nieuw lid aantreden: Eric Bor. Hij staat rechts op de foto van de bestuurstafel. Over zijn persoon is een en ander te lezen in het jongste KringNieuws. De andere punten op de agenda werden in hoog tempo afgewerkt:

Lees meer...

Foto van de maand

November 2020

Deze keer in de rubriek foto van de maand geen gebouw, maar een schilderij waar we meer van zouden willen weten.
Het is een tekening (stilleven, pastelkrijt op papier), gedateerd 13-11-1931 en gesigneerd met  A.H.M.? Pijpers. We zouden graag willen weten of dit werk toe te schrijven is aan de Bussumse kunstenaar Arnold Pijpers (1900-1951). Wie kan ons hier meer over vertellen. Gaarne uw reactie.

Foto van de maand Oktober

Het idee is geopperd is, dat de villa zich zou bevinden op Singel 4 ?. Bent u het daar mee eens?

Wilt u alle foto's van de maand nog eens bekijken klik dan hier

We hebben 48 gasten en geen leden online