HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 13/3 (december 1997) pag. 95

Van het bestuur
(van het bestuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.


Dit is alweer het laatste Contactblad van 1997. Een jaar waar we met gemengde gevoelens op terug zullen kijken. Enerzijds verschenen er drie Contactbladen met een grote variatie aan artikelen, anderzijds moesen door ziekte van bestuursleden en door een tekort aan bestuursleden een aantal activiteiten op een laag pitje worden gezet of helemaal worden afgezegd.

Nieuwe bestuursleden gevraagd

Wij hopen dat tijdens de jaarlijkse bijeenkomst zich een aantal mensen meldt die een bestuursfunctie op zich wil nemen, zodat de Historische Kring Bussum weer op vele fronten actief kan worden.

Rest ons nog onze harttelijek dank uit te spreken aan de vele vrijwiliegers die zich steeds weer voor onze Krmg inzetten. Wij rekenen het volgende jaar graag weer op u.

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 120 gasten en geen leden online