HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 13/3 (december 1997) pag. 95

Van het bestuur
(van het bestuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.


Dit is alweer het laatste Contactblad van 1997. Een jaar waar we met gemengde gevoelens op terug zullen kijken. Enerzijds verschenen er drie Contactbladen met een grote variatie aan artikelen, anderzijds moesen door ziekte van bestuursleden en door een tekort aan bestuursleden een aantal activiteiten op een laag pitje worden gezet of helemaal worden afgezegd.

Nieuwe bestuursleden gevraagd

Wij hopen dat tijdens de jaarlijkse bijeenkomst zich een aantal mensen meldt die een bestuursfunctie op zich wil nemen, zodat de Historische Kring Bussum weer op vele fronten actief kan worden.

Rest ons nog onze harttelijek dank uit te spreken aan de vele vrijwiliegers die zich steeds weer voor onze Krmg inzetten. Wij rekenen het volgende jaar graag weer op u.

Actueel

Paneldiscussie

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.
Lees meer...

Foto van de maand

Receptie

Januari 2020

                                                                                                                                foto Jaap van Hassel

We hebben 216 gasten en geen leden online