HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 13/3 (december 1997) pag. 94-95

Boekje met foto's van Bussum
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel. Onderstaande foto is aanklikbaar voor een vergroting.Foto-onderschrift:
Foto van de fontein op het Wilhelminaplantsoen. De fontein staat hier nog aan de Oud Bussummerweg en naast de kerk op de hoek Oud Bussummerweg / Wilhelminaplantsoen. De foto is genomen richting de Havenstaat. Tegenwoordig staat de fontein meer naar achteren.

'Het dorp is veranderd", merken inwoners vaak op, als zij terugdenken aan het dorp van hun jeugd. Toen hebben ze er rondgezworven, gespeeld en allerlei dingen beleefd. Dat dorp was hen vertrouwd, met zijn straten, steegjes en speelterreinen.
 Volvassen geworden gaat men eisen stellen aan zijn woonomgeving, de weginrichting voor het verkeer, ofwel  in het algemeen als voor zichzelf. Dat geldt ook voor de generatie van na de oorlog. Zij hebben het dorp aangepast aan hun ideeën. Dat gebeurde geleidelijk, soms schoksgewijs, maar onstuitbaar. Leuke hoekjes van toen waren niet te handhaven en werden onbewoonbaar. Smalle straten verstopten en werden verbreed. Winkels breidden uit en moesten oppassen geen verouderde uitstraling te krijgen en gingen dus moderniseren. Daarbij is heel wat verloren gegaan. Maar als we eerlijk zijn moeten we daarbij toegeven dat er daarnaast veel is dat er nu veel aantrekkelijker uitziet. Maar hoe was Bussum ook al weer in 1960? De bevolkmg was na de oorlog toegenomen van 31.500 tot bijna 40.000 inwoners en in 1965 werd de 42.000ste ingeschreven. Voor die mensen waren huizen nodig. Alles werd volgebouwd. Daar stak men alle geld, energie en tijd in. Aan het verval dat in de crisis- en oorlogsjaren was opgetreden, kon nog geen aandacht besteed worden. Dat kwam later wel. Objectief gezien maakte het oude dorp in de jaren zestig een verwaarloosde en vermoeide indruk. Er was veel achterstallig onderhoud en de meeste straten waren kaal en boomloos. De kleindorpse bebouwing in het centrum was in slechte staat en kon eigenlijk zo niet gehandhaafd blijven. Ook de verouderde woonwijken rond het begin van de Huizerweg en Laarderweg moesten nodig aangepakt worden. Men verlangde meer licht, ruimte en comfort. Of dat altijd tot een bevredigend resultaat leidde, daar kan men over twisten. Terugblikkend kan het interessant zijn te ontdekken wat die aanpassingen binnen een generatie voor gevolgen hebben. Voor de generatie van direct na de oorlog vormen de zestiger jaren hun jeugd in hun Bussum.

Op 20 november 1997 verschijnt bij boekhandel Los, Nassaulaan 33, een boekje met door Martin Heyne m de jaren zestig gemaakte foto's van Bussum.

Actueel

Graf van Maria Mispelblom Beijer gevonden

Het vasthoudende speurwerk van Margreet de Broekert naar leven en werk van kunstenares en dierenactiviste Maria Mispelblom Beijer-Theunissen heeft nu ook de locatie van haar graf opgeleverd: de Oude Begraafplaats Naarden. Dat gebeurde met hulp van de Gemeente Gooise Meren en de Stichting tot behoud van de Oude Begraafplaats Naarden. Kort geleden vond Margreet de Broekert de overlijdensadvertentie waarin stond dat ze daar was begraven.

Lees meer...

Foto van de maand

Januari 2021

Ruim 100 jaar geleden kwam er in Bussum een Amsterdamse foto-handelaar wonen, Johan Guy de Coral, die 4 fotozaken in het land bezat, statiefoto’s maakt en de fotografie breed propageerde. In de 1ste W.O. hield hij zich bezig, samen met Van Dishoeck, met de opvang en tijdelijke huisvesting van vele Vlaamse vluchtelingen. Hij bekleedde bestuursfuncties bv. van Verenigingsgebouw “Concordia" en in het Feestcomité 25-jarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina.

De box op de afbeelding is een vlakplaatcamera met zijn naam als merknaam!  Wie bezit zo’n fraaie oude camera met het naambordje: Guy de Coral erop? Of een foto van hem? Of andere producten van deze hof-leverancier en -fotograaf?  De HKB hoort hier graag meer over.

Deze bijzondere Bussumer woonde overigens vanaf 1903 in villa Gertrude, op de Albrechtlaan nr. 1 (zie foto van de maand mei 2020). Hij stierf in 1930, 62 jaar oud en is begraven in Bussum.

Hier een overzicht van alle foto's van de maand 

We hebben 65 gasten en geen leden online