HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 13/3 (december 1997) pag. 66

Van de redactie
(van de redactieleden: Johan Klijnman en Joke Vos)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Het jaar 1997 zit er weer bijna op. Dit is alweer het laatste Contactblad van dit jaar. We zijn dit keer extra vroeg uitgekomen. Om u de gelegenheid te geven een exemplaar van dit nummer cadeau te doen met Kerst. Of nog beter: geef iemand een lidmaatschap cadeau.

Wij willen graag de schrijvers van artikelen bedanken voor hun inbreng. Zonder hen komt er geen Contactblad uit! Het is voor de meeste leden heel vanzelfsprekend dat drie keer per jaar het blad, vol met gevarieerde artikelen, bij hen wordt bezorgd. Tot nu toe is het de redactie elke keer weer gelukt om een Contactblad van 32 pagina's samen te stellen; dit is het aantal waarbij de drukkosten naar verhouding het laagst zijn. Misschien zijn niet alle artikelen voor iedereen even interessant, maar de redactie is afhankelijk van de schrijvers. Als er niet voldoende of geen aanbod aan artikelen is, komt er geen blad uit. Dus: als u in het Contactblad wilt blijven lezen over het onderwerp dat u sterk interesseert, het dorp Bussum in heden en verleden, schrijf dan eens uw herinneringen aan of vragen over Bussum op en stuur ze naar de redactie.

Niet alleen de schrijvers, maar ook de bezorgers van het blad willen wij bedanken, hun inzet scheelt de kring veel portokosten.

Bij het einde van het jaar staan we ook stil bij de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Tot slot wensen wij u hele fijne kerstdagen toe en een gelukkig en vooral gezond 1998.

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 51 gasten en geen leden online