HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 13/3 (december 1997) pag. 65

Inhoud
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Jaargang 13 nummer 3 * december 1997

ISSN 0920-5683

pagina
66 Van de redactie
66 Informatie- en documentatiecentrum
66 De geschiedenis van Gooiland
67 Race met transportfietsen door Bussum J H.M.Klijnman
73 Hoe het vroeger was H.C. Krijnen
79 Ingenieursbureau H.M. van Joolen BV I. de Beer
88 Drum-en Showband ViJos 40 jaar
88 Voor u gelezen
91 De eerste school in Bussum G.M Langemeijer
94 Boekje met foto's van Bussum door Martin Heyne
95 Van het bestuur
96 Naam 'Baaienrokkenbuurt'

Voorblad: de Energie Bus. Uiterst rechts de heer Carel van Joolen. (foto * 1983; zie het artikel 'Ingenieursbureau H.M. van Joolen BV' p. 79 vlgg.).

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 79 t/m 86 mevr. C. van Joolen-Doets & C.M. van Joolen, pag. 69 A.J.A. Jansen, pag. 71 M.J.M. Heyne, pag. 92 & 96 J.H.M. Klijnrnan, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! En steun tevens de Kring!

Kopij voor het voorjaarsnummer graag inleveren vóór 1 maart 1998.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

Actueel

Eindelijk de Jaarvergadering

De Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bussum is tenslotte toch doorgegaan. Op woensdagavond 25 november verzamelden zich zo'n dertig leden en vrijwilligers in de zijzaal van de Wilhelminakerk. De vergadering werd geleid door waarnemend voorzitter Leo Thijssen. Hij is als nieuwe voorzitter de opvolger van Adriaan Branderhorst die niet voor de eerste keer afscheid nam. Hij is vanaf 2007 binnen de vereniging actief geweest. Eerder dit jaar waren Adriana van den Berg en Martin Kip uit het bestuur gestapt. Gelukkig kon een nieuw lid aantreden: Eric Bor. Hij staat rechts op de foto van de bestuurstafel. Over zijn persoon is een en ander te lezen in het jongste KringNieuws. De andere punten op de agenda werden in hoog tempo afgewerkt:

Lees meer...

Foto van de maand

November 2020

Deze keer in de rubriek foto van de maand geen gebouw, maar een schilderij waar we meer van zouden willen weten.
Het is een tekening (stilleven, pastelkrijt op papier), gedateerd 13-11-1931 en gesigneerd met  A.H.M.? Pijpers. We zouden graag willen weten of dit werk toe te schrijven is aan de Bussumse kunstenaar Arnold Pijpers (1900-1951). Wie kan ons hier meer over vertellen. Gaarne uw reactie.

Foto van de maand Oktober

Het idee is geopperd is, dat de villa zich zou bevinden op Singel 4 ?. Bent u het daar mee eens?

Wilt u alle foto's van de maand nog eens bekijken klik dan hier

We hebben 65 gasten en geen leden online