HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 13/3 (december 1997) pag. 65

Inhoud
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Jaargang 13 nummer 3 * december 1997

ISSN 0920-5683

pagina
66 Van de redactie
66 Informatie- en documentatiecentrum
66 De geschiedenis van Gooiland
67 Race met transportfietsen door Bussum J H.M.Klijnman
73 Hoe het vroeger was H.C. Krijnen
79 Ingenieursbureau H.M. van Joolen BV I. de Beer
88 Drum-en Showband ViJos 40 jaar
88 Voor u gelezen
91 De eerste school in Bussum G.M Langemeijer
94 Boekje met foto's van Bussum door Martin Heyne
95 Van het bestuur
96 Naam 'Baaienrokkenbuurt'

Voorblad: de Energie Bus. Uiterst rechts de heer Carel van Joolen. (foto * 1983; zie het artikel 'Ingenieursbureau H.M. van Joolen BV' p. 79 vlgg.).

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 79 t/m 86 mevr. C. van Joolen-Doets & C.M. van Joolen, pag. 69 A.J.A. Jansen, pag. 71 M.J.M. Heyne, pag. 92 & 96 J.H.M. Klijnrnan, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! En steun tevens de Kring!

Kopij voor het voorjaarsnummer graag inleveren vóór 1 maart 1998.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 154 gasten en geen leden online