HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 13/2 (september 1997) pag. 33

Inhoud en agenda
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Jaargang 13 nummer 2 * september 1997

ISSN 0920-5683

Inhoud
34 Van de redactie
34 In memoriam Ab Winthorst J Vos
35 Bakkerij Van Breemen, vier generaties vers I. de Beer
50 Smelt Woodland - jager vanuit Bussum J Hekkenberg
52 OpenMmurnentendag 1997
55 De teertonnen T. Brouwer
57 J.W.H. van Wermeskerken M.J.A. van der Heide

Voorblad: het echtpaar P.J.J. van Breemen / H.C. van Blokland met hun dochter Bea in de bakkerswinkel aan de Laarderweg (foto 1955).

AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Maandagavond 22 september 1997 * contactavond
Donderdagavond 13 november 1997 * contactavond
* aanvang 20.00 uur Huizerweg 54

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 35, 36,38 t/m 42 J.C. van Breemen, pag. 48 M. J. van Breemen, pag. 6 1 M. J.A. van der Heide, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk cadeau-idee? Geef een jaargang Coutactbladen van de Historische Krmg Bussum! Daarmee steuut u tevens de Kring!

Kopij voor het decembernummer graag inleveren vóór 1 november 1997.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudvan de ondertekendeartikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel