Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 13/1 (mei 1997) pag. 12

Stadsarchief Naarden -
artikelenserie over de inventarisatie van het oud-archief Bussum
aflevering 2: De ontsluiting van de serie eigendomsbewijzen
Auteur: Ineke Inglot

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Tijdens de inventarisatie van het oud-archief Bussum werd binnen dit archief een serie aangetroffen van apart genummerde akten. Bij nader onderzoek bleek het in hoofdzaak te gaan om contracten en overeenkomsten die de gemeente met diverse partijen was aangegaan voor de aankoop,verkoop, schenkmg en ruiling van grond. Deze bewijze van eigendom waren door de gemeentelijke administratie toegankelijk gemaakt in een korte lijst, die echter te summier bleek te zijn om te kunnen dienen als een definitieve toegang op dit onderdeel van het oud-archief. Gelet op het belang van deze akten en de hoeveelheid gegevens die zij bevatten is besloten om deze stukken opnieuw te archiveren. Deze werkzaamheden zijn recentelijk voltooid en hebben geresulteerd in een apart databestand. Voor de raadpleging van de akten en het databestand kan men terecht op de studiezaal van het Stads- en Streekarchief in Naarden.

Voor wie kunnen deze akten van belang zijn?

Allereerst voor iedereen die ge:interesseerd is id omvang en locatie van de gemeentelijke eigendommen in de 19e en begin 20ste eeuw. Ook kunnen diverse ontwikkelingen binnen de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening in kaart worden gebracht. Gedacht kan worden aan de ontwikkeling van het openbaar vervoer. Na de aanleg van de 'Oosterspoorweg' en het station Naarden-Bussum werd de toegankelijkheid van de omgeving verbeterd. Daarnaast werd vanaf het station een belangrijke verbinding richting Huizen tot stand gebracht door de aanleg van een trambaan over de Brediusweg naar de Amersfoortseweg.

Ook was de gemeente Bussum nauw betrokken bij de uitbreiding van woongebieden. De vele akten die betrekking hebben op grondtransacties met exploitatiemaatschappijen en particulieren geven in het Spiegelkwartier een goed beeld van de gefaseerde aanleg van het benodigde wegennet voor de toekomstige bebouwing. Al deze gegevens kunnen worden nagezocht op naam van de betrokkene, op datum, op trefwoord (meestal een straatnaam) en op de kadastrale perceelsaanduiding. Ook de genealogen die op zoek zijn naar hun voorouders in de gemeente Bussum kunnen wellicht in deze akten interessante gegevens halen. Als hun familieleden betrokken zijn geweest bij grondtransacties met de gemeente kunnen zij via de genoemde mgangen getraceerd worden. Uit de originele akten valt vervolgens op te maken welke rol zij bij deze trausacties hebben gespeeld; mogelijk worden ook hun woonadres en beroep daarbij vermeld.

Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden & Bussum:
Bezoekadres Stads- en Streekarchief, Cattenhagestraat 8, Naarden (voormalig Burgerweeshuis)
Openingstijden: op werkdagen van 13.30 tot 16.30 en 's ochtends op afpraak (035-6957811).

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa‚Äôs, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 43 gasten en geen leden online