HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 14/3 (januari 1999) pag. 66

Van de redactie
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Dit is het laatste nummer van 1998. Zoals u waarschijnlijk al hebt bemerkt, leest het blad stukken beter; dit komt omdat de kopij nu op een floppy wordt aangeleverd en de drukker met behulp van de computer een constante kwaliteit letter kan afleveren.

Wegens het grote aanbod aan gegevens over diverse panden komen we in de komende Contactbladen nog uitgebreid terug op onze tentoonstelling over de Herenstraat.

Op onze oproep omtrent 'Bussums Bloei' is gereageerd door de heer Krant, wiens vader een van de oprichters was. Ook de laatste eigenaar, de heer Willems, is nog in leven. Wij hebben beide heren gesproken en gaan alle gegevens uitwerken. U ziet het resultaat in een van de komende Contactbladen.

De redactie wenst u goede feestdagen en hoopt u te mogen begroeten tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 21 januari vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur.

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel