Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 14/2 (september 1998) pag. 45-46

Mededelingen van het bestuur
(Van het bestuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Van de penningmeester


Op 15 mei heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren v.d. Tweel en Bierman de kas en de boeken van de penningmeester van de Historische Kring gecontroleerd. De heren hebben geen onregelmatigheden gevonden en het bestuur voorgesteld de penningmeester voor het afgelopen boekjaar te dechargeren.

Van deze gelegenheid maakt de penningmeester gebruik om die leden die hun contributie over 1998 nog niet betaald hebben op te roepen dit alsnog te doen. Bij voorbaat dank.

Onderstaand een kort verslag van de algemene ledenvergadering die op 23 maart werd gehouden.

Daar het aantal leden constant blijft, maar de kosten toch stijgen werd voorgesteld om de contributie met ingang van 1 januari 1999 met f 5.00 te verhogen. Dit is de eerste contnbutieverhoging in het bestaan van de Historische Kring Bussum. Dit voorstel is door de aanwezigen aanvaard. Als nieuwe secretaris werd voorgesteld de heer Droogleever Fortuyn. De leden gingen met de benoeming van de heer Droogleever Fortuyn akkoord. Het bestuur zegde toe na te gaan of het mogelijk is de stukken voor de ledenbijeenkomst met het contactblad mee te geven. De heer de Beer biedt aan om een genealogische afdeling te starten. Op verzoek van de heer Banis zal het bestuur een brief naar het gemeentebestuur van Bussum zenden met het verzoek een straat of plein te vernoemen naar de eerste burgemeester van Bussum. Na de vergadering was er de gelegenheid om een foto-expositie over de afbraak van de Majella en de bouw van de huizen op de Majellagronden te bekijken.

Het bestuur heeft besloten om de postbus op te heffen omdat de kosten hiervan te hoog werden. U kunt uw post voor de Historische Kring Bussum zenden naar: Huizerweg 54, 1402 AD Bussum.

Tijdens de algemene ledenvergadering kwam het verzoek naar voren om gezamelijk een uitstapje te maken. Wie van onze leden voelt hiervoor en wie wil dit organiseren? Uw reacties zien wij gaarne tegemoet.

WIJ ZOEKEN NOG EEN VICE-VOORZITTER. Meld u aan. Voor informatie kunt u onze voorzitter Mariet Piebes bellen.

De eerstvolgende ledenbijeenkomst is tijden de opening van onze tentoonstelling over de Herenstraat op maandag 26 oktober om 20.00 uur op Huizerweg 54.

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa‚Äôs, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 45 gasten en geen leden online