HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 14/2 (september 1998) pag. 33

Inhoud
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.Jaargang 14 nummer 2 * september 1998

ISSN 0920-5683

pagina

34 Van de redactie
34 Tentoonstelling over de Herenstraat
34 Touringcaronderneming Bussums Bloei
35 Het wonen van arbeiders in Bussum H. C. Krijnen
40 Lezers reageren: het karretje voor de trommel van ViJos J.L.M. Out
43 Circus Carré A.H. Brouwer
45 Video van Het Gooi J.M. Vos-Bogaard
45 Van het bestuur
46 Oude Contactbladen
47 Balkanoorlog in Bussum M.J.M. Heyne
57 De boerderij van de familie Verver J.M. Vos-Bogaard
61 Het buurmeesterboek B. de Beer
64 Paarden in Bussum

Voorblad: de Herenstraat in de richting Brinklaan (foto ± 1925).
Zie ook pag. 34.

AGENDA van de Historische Kring Bussum:

Maandagavond 26 oktober 1998* contactavond tevens opening van de tentoonstelling over de Herenstraat
* aanvang 20.00 uur Huizerweg 54
Verantwoording illustraties: pag. 48 t/m 54 M.J.M. Heyne. pag. 55 en 56 J.H.M. Klijnman, pag. 58 P. Heyen, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.

Kopij voor het decembernummer graag inleveren vóór 1 november 1998.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

Actueel

Mooie Marianne Philips Lezing

Ongeveer 150 leden en niet-leden van de Historische Kring Bussum én bewoners van de Bussumse Marianne Philipslaan woonden dinsdag 23 april de lezing bij over schrijfster, activiste en raadslid Marianne Philips (1886-1951). In de Wilhelminakerk werd geboeid geluisterd naar wat Judith Belinfante over het leven en werk van haar grootmoeder vertelde. Na afloop was gelegenheid tot het stellen van vragen en daar werd zeker gebruik van gemaakt. Boekhandel LOS was er bij met een uitgebreide boekentafel, met o.a. de twee recent verschenen herdrukken van boeken van Marianne Philips. Deze bijzondere en zeer geslaagde avond leverde bovendien nog zeven nieuwe leden voor de Kring op. Met speciale dank aan Judith Belinfante, Boekhandel Los en Uitgeverij Cossee.

 

 

Foto van de maand

Tentoonstelling van Ben Koning in gemeentehuis

 
                                                                                               foto Jaap van Hassel