HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 3


Het Gooische Lied en Het Landelijk Schoon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.Het Gooische Lied

Het Gooi waar ik mijn woonplaats vind
dat is een heerlijk land.
Dat land bekend bij ieder kind
van elke rang of stand.
Je kunt er stoeien op de hei
of spelen in het woud.
De vogels kwinkeleren blij
hun liedjes in 't hout.

En Bussum parel van 't Gooi
Min ik ja bovenal.
't is overal zo enig mooi
op heuvels en in 't dal.
De leeuwerik zingt zijn mooiste lied
de merel fluit ook mee
de nachtegaal vergeet ons niet
en de menschen zijn tevree.

Komt allen naar dit schoone land
ontvlucht de grote stad
Maar weest vooral geen ruwe klant
spaar boomen, bloem en blad.
Geniet van deze reine lucht
en zingt uit volle borst
Hoera, voor het wonder mooie Gooi
en Bussum bovenal.

Gooi- en Eemlander 24-9-82
-----------------------------------------------
Bussumsche Courant 26-5-1928

Het Landelijk Schoon

AAN BUSSUM TOEGEZONGEN!

Al heeft het goud der Amstellaren
Met menig lustpriƫel uw zondig erf bedekt;
Al sticht de nijverheid altaren,
Waar handelgeest de kunstvlijt wekt,
Nog siert u, meest bevallig oord!
Het landelijk schoon, dat u behoort.

Al breidt, ge op welvaarts zegen stouter,
Langs heide en akkergrond uw kleine villa's uit,
Bespaar steeds, voren voor het kouter;
Sta nooit de schatten af, die u Natuur ontsluit;
Het eigen schoon, dat u behoort.

Dat steedsche pracht of hoflijke etiquette
De wet nooit stelle op uw gebied;
Hier modedwang nooit d'engen scheidsmuur zette
Waarvoor de landlijke eenvoud' vliedt!
Behoud altoos, bevallig oord!
Het eigen schoon, dat u behoort.

Vorenstaand gedicht werd ons door welwillend ehand toegezonden. Het is afkomstig uit een almanak van 1839. 

Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 163 gasten en geen leden online