HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) voorwerk pag. i

Inhoud

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

contactblad
historische kring bussum

Jaargang 1 nr. 2 mrt. '85

I N H O U D

1 A.C.J. de Vrankrijker, Er is wat op gang gekomen

2 Van de redactie

3 Het Gooische Lied; Het landelijk schoon

5 Mevr. Wisse-Leupen een eeuw oud (1935)

6 M. J.M. Heyne, Over Bussum een boekje open gedaan (slot)

9 Marcus van der Heide, J.D.C.van Dokkum Bussum's ingezetene 1915-1920

13 Els Witteveen/Coby de Jong, De Doopsgezinde Gemeente Bussum

17 Weggetje in Bussum blijkt eeuwenoud (Gooi- en Eemlander 5-2-85)

19 M.J.M. Heyne, De Hooge Bussemmerweg

22 Negende boek van Jacqueline Doorn

24 M. Jensma-Marx, De Luitgardeschool

25 21-2-85: Mevr. A.H. Landheer 100 jaar

26 Regionale activiteiten.

Verantwoording illustraties:
Afbeelding omslag: origineel Kerkelijk Kantoor Hervormde Gemeente, geschonken in 1882 door Dr. G. Heldring, Predikant der Ned. Herv. Gemeente Bussum van 20 april 1879 tot 16 juli 1882.
Bouwtekening van Kruisweg pg. 15 Archief Doopsgezinde Gemeente
Foto Vosmaerlaan pg. 18 Fotopersbureau Stevens Hilversum
Plattegrond pg. 21 M. J. M. Heyne
 

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel