HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) voorwerk pag. i

Inhoud

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

contactblad
historische kring bussum

Jaargang 1 nr. 2 mrt. '85

I N H O U D

1 A.C.J. de Vrankrijker, Er is wat op gang gekomen

2 Van de redactie

3 Het Gooische Lied; Het landelijk schoon

5 Mevr. Wisse-Leupen een eeuw oud (1935)

6 M. J.M. Heyne, Over Bussum een boekje open gedaan (slot)

9 Marcus van der Heide, J.D.C.van Dokkum Bussum's ingezetene 1915-1920

13 Els Witteveen/Coby de Jong, De Doopsgezinde Gemeente Bussum

17 Weggetje in Bussum blijkt eeuwenoud (Gooi- en Eemlander 5-2-85)

19 M.J.M. Heyne, De Hooge Bussemmerweg

22 Negende boek van Jacqueline Doorn

24 M. Jensma-Marx, De Luitgardeschool

25 21-2-85: Mevr. A.H. Landheer 100 jaar

26 Regionale activiteiten.

Verantwoording illustraties:
Afbeelding omslag: origineel Kerkelijk Kantoor Hervormde Gemeente, geschonken in 1882 door Dr. G. Heldring, Predikant der Ned. Herv. Gemeente Bussum van 20 april 1879 tot 16 juli 1882.
Bouwtekening van Kruisweg pg. 15 Archief Doopsgezinde Gemeente
Foto Vosmaerlaan pg. 18 Fotopersbureau Stevens Hilversum
Plattegrond pg. 21 M. J. M. Heyne
 

Actueel

OMD2019

                                      

                                      

Het Open Monumentenweekend 2019 in Bussum was een doorslaand succes. Ook al was het schitterend weer, het binnenprogramma in het legendarische Concordia trok zaterdag en zondag veel belangstellenden. Vooral zaterdag zat de zaal steeds tjokvol met mensen die de film over Concordia zagen, de diverse lezingen bijwoonden en genoten van live-muziek (o.a het Toonkunstkoor). Intussen was ook de fototentoonstelling in trek.

 

Zondag was het iets rustiger, maar de Cabriobus die "plekken van plezier" in Bussum aandeed was tijdens de meeste ritten grotendeels vol. Ook nu weer werd de film goed bekeken en ook de oude foto's waren voor veel mensen aantrekkelijk. De "plekken van belang" (drie kerken, een synagoge en twee begraafplaatsen) trokken wat minder mensen dan het programma in Concordia. Maar het was mooi dat de Koepelkerk en de Spiegelkerk zaterdag meededen aan de Nationale Orgeldag. Dat gaf de openstelling een bijzondere glans (en geluid). Op de twee begraafplaatsen was het rustig, maar toch waren er bezoekers die zich graag lieten rondleiden. Al met al waren er dit OMD-weekend naar schatting duizend bezoekers.

 

Natuurlijk lieten mensen zich weer inschrijven als nieuw lid van de Historische Kring Bussum: samen met de inschrijvingen tijdens Bussum Cultureel waren dat er ruim veertig. Inmiddels is het magische ledental van duizend ruim overschreden. De grens van elfhonderd is nu gepasseerd.

Bekijk HIER  een album met foto's van het OpenMonumentenweekend

Foto van de maand

Concordia 1964

September 2019