Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/2 (september 1999) pag. 51-56

Bevordering van festiviteiten in Bussum / Buwito (=Bussumse Winkelierstentoonstelling)


Auteur: Johan H.M. Klijnman

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Gerelateerde artikelen:
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 16, nummer 1 (april 2000), pag. 15-20
en een reactie in het volgende nummer: Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 15, nummer 3 (december 1999), pag. 96

Onlangs stuitte ondergetekende op een plakboek met krantenknipsels uit de jaren 50 die berichtten over een Bussumse vereniging die tot doel had om in Bussum festiviteiten te organiseren. Het is heel aardig om te zien hoeveel historische informatie er jaren later uit zulke krantenknipsels kan worden gehaald. Maar ook hoeveel vragen ze oproepen.

Een vereniging opgericht

In mei 1956 werd de 'Vereniging ter bevordering van festiviteiten in Bussum' opgericht. In deze vereniging hadden zitting afgevaardigden van de VVV, de Bussumse winkelierscentrale, de Koninklijke Middenstandsbond, de
katholieke en de christelijke middenstandsvereniging, Horecaf en Peruka, alsmede een vertegenwoordiger van de federatie van zang- en muziekverenigingen. Het bestuur van de nieuw opgerichte vereniging werd gevormd door de heren M. Castelein (van de Horecaf) als voorzitter, J.J. Mol (van de Christelijke Middenstandsvereniging) als secretaris-penningmeester, Bouman (van de Koninklijke Middenstandsbond), Hogenboom (van de Katholieke Middenstandsvereniging), en een nog later aan te wijzen afgevaardigde van de federatie van zang- en muziekverenigingen.

In de oprichtingsvergadering werd er schande van gesproken dat de plaatselijke muziekverenigingen Crescendo en Sint Joseph nog steeds geen uniformen bezaten; dit werkte bij optochten dikwijls storend. Zo was het voorgekomen dat een stoet van het Rode Kruis, geheel bestaande uit geüniformeerde personen en die werd voorafgegaan door een drumband waarvan de leden eveneens geüniformeerd waren, werd gevolgd door een plaatselijk korps waarvan de muzikanten in kleding liepen van de meest uiteenlopende makelij. Besloten werd om beide korpsen aan uniformen te helpen. Om hiervoor geld te verzamelen zou een grote verloting worden opgezet. Volgens het verslag in De Gooi- en Eemlander van zaterdag 26 mei 1956 zouden de winkeliers voor de verkoop van de loten zorgen en "ook op de in oktober te houden Buwito zal een grootscheepse actie ontketend worden om deze loterij te doen slagen."

Leven in de brouwerij

Om wat leven in de brouwerij van Bussum te brengen, dacht het bestuur van de vereniging ook aan het houden van een folkloristische optocht. En omdat men van mening was dat van de eerder gehouden loop door Bussum een
goede propaganda voor de gemeente uitging, wilde men deze loop door Bussum weer gaan organiseren. Algemeen werd betreurd dat het concours-hippique uit Bussum was verdwenen; men wilde proberen om zo'n evenement weer te laten terugkeren door het huren van een geschikt terrein, zodat er een tweedaags concours-hippique zou kunnen plaatsvinden. Ook dacht men Bussum aantrekkelijker te maken door in plantsoenen en parken beelden te plaatsen; met een plaatselijke beeldhouwer werd contact opgenomen om te bezien of dit plan uitvoerbaar was. Het houden van culturele en andere tentoonstellingen was eveneens een idee van het bestuur.

De Vereniging ter bevordering van festiviteiten in Bussum pakte de zaken voortvarend aan. Er werd gewerkt aan het houden van een optocht waarin handel, industrie en ambacht verwerkt zouden worden. Volgens een krantenbericht gedateerd 28 juni 1956, wilde men de optocht houden omstreeks de tijd van de Buwito en zou er een loterij worden gehouden waarbij de loten werden verkocht door de winkeliers tijdens de Buwito. Burgemeester J.C. Haspels had de deelname aan de optocht toegezegd van de Bussumse vrijwillige brandweer met volledig materiaal, zodat de burgerij een indruk kon krijgen van hetgeen het brandweerkorps bezat op het gebied van brandweermateriaal.

Reclame-optocht

Van een loterij om de muziekkorpsen aan uniformen te helpen is het in 1956 niet gekomen omdat de vereiste vergunning uitbleef, maar de grote reclame-optocht heeft plaatsgevonden op zaterdagmiddag 29 september 1956. De kranten deden uitvoerig verslag van de optocht die georganiseerd was door de Vereniging ter bevordering van festiviteiten in Bussum in samenwerking met het Buwitobestuur.

Er deden zo'n vijftig groepen en wagens mee. zodat een stoet van ongeveer anderhalve kilometer lengte door de Bussumse straten trok. Rond twee uur stelden de min of meer versierde wagens zich op langs de Randweg. Daarna reed men de volgende route: Randweg, Laarderweg, Ceintuurbaan, H.A. Lorentzweg, Prinses Beatrixplantsoen, Huizerweg, Landstraat, Havenstraat, Nassaulaan, Vlietlaan, Stationsweg, Prins Hendriklaan, Brinklaan, Singel,
Laarderweg, Kapelstraat, Havenstraat, Wilhelminaplantsoen. Na afloop werden in hotel-café-restaurant De Rozenboom de prijzen uitgereikt. Enkele onderdelen van de optocht brachten inderdaad leven in de brouwerij. Zo bracht het brandweerkorps met behulp van een negentiende-eeuwse brandspuit de stemming er goed in. De spuitgasten, met van het bluswater druipende snorren, zorgden met een slecht gerichte straal ervoor dat heel wat toeschouwers een flinke portie bluswater over zich heen kregen. Bewondering oogstte de wagen van de Vereniging van melkhandelaren uit Bussum. De verkopers van melk, boter en kaas hadden werk gemaakt van hun wagen. Het was een fraaie wagen met een molen in het midden, in de schaduw hiervan droegen Hollandse melkmeisjes hun juk en melkemmers of torsten twee enorme kazen. Een accordeonist zorgde voor de entourage.Foto-onderschrift:
Foto van de reclame-optocht op 29 september 1956: de ploeg van de Bussumse brandweer op de Randweg. De fietser is Loek Sjouwerman, de bakker R. Bast, de veldwachter was J. W. Meijer, daarachter R. Heerschop, naast het paard H. Krijnen senior.

Jongens in bakkerskieding met koksmuts deelden koekjes uit.

De groepen werden beoordeeld door een jury, bestaande uit mevr. C. van der Kreek-van der Werff en de heren A.J. Herwig en K. Stuwe. De beeldhouwer N.A. van der Kreek adviseerde bij het geven van de punten. Er waren prijzen te verdienen in de categorieën: reclamewaarde, originaliteit en versiering. Bij het uitreiken van de prijzen sprak burgemeester Haspels uit dat er bij alle georganiseerde activiteiten, zoals de Veilig Verkeersrit, deze optocht en de
"Buwito", nu niet meer gezegd kan worden dat er in Bussum niets gebeurt. De burgemeester sprak tot slot nog even over het deelnemen van de drie brandweereenheden: "Feitelijk hoorde het brandweerkorps in deze optocht niet
thuis. Maar de brandweer heeft wel iets weg van een ambacht. Een goed ambachtsman moet een vakman zijn en een goede brandweerman moet ook een vakman zijn. In december krijgt Bussum er een nieuwe brandweereenheid bij, bestaande uit een gemotoriseerde brandweerwagen zoals de Bussumse spuitgasten er reeds één hebben, die zo'n f 50.000,-zal kosten. Dan is de Bussumse brandweer op het nodige peil gekomen."Foto-onderschrift:
De reclame-optocht rijdt de Landstraat in: links de Ambachtschool en daarachter ligt de Schoolstraat.

De prijzen werden als volgt toegekend. Algemene beoordeling: Ereprijs voor de Brandweer Bussum, een zilveren medaille ter beschikking gesteld door de gemeente. 1e Prijs voor Heinekens Brouwerij Amsterdam, een verzilverde
beker aangeboden door de Bussumse Winkeliers Centrale. 2e Prijs voor de firma Pellens autobedrijf te Bussum. een lauwerkrans. 3e Prijs voor Hero Conserven Breda, een lauwertak. 4e Prijs voor Vereniging van Melkhandelaren,
een medaille.

Reclamewaarde: 1e Prijs voor C. Bouwman en Zn. Bussum, een zilveren medaille die door de VVV ter beschikking is gesteld. 2e Prijs voor N.V. v/h J.C. Koster, 5 liter sherry. 3e Prijs voor de firma Verhoeven uit 's-Graveland, 5 pond boter. Originaliteit: 1e Prijs voor firma Bultink uit Bussum, een door de VVV ter beschikking gestelde bronzen medaille. 2e Prijs voor firma L. Bouma, 300 vel briefpapier met enveloppen. 3e Prijs voor Phoenix Bierbrouwerij uit Amersfoort, een overhemd. Versiering: 1e Prijs voor Bloemenmagazijn De Roos, een bronzen medaille (VVV). 2e Prijs voor de firma Van Meurs, een strijkbout. 3e Prijs voor de Bussumse firma Barneveld, schoenen.Foto-onderschrift:
De stoet is hier op de Brinklaan bijna bij de kruising Havenstraat/Nassaulaan.Tegenwoordig is hier aan de Brinklaan de bibliotheek.

Andere activiteiten

Naast de succesvol verlopen reclameoptocht heeft de Vereniging tot bevordering van festiviteiten meer evenementen georganiseerd. In oktober 1956 werd de traditionele Centrumloop weer gehouden, een loop over ruim twee
kilometer door het centrum van Bussum. Op zaterdag 24 november 1956 organiseerde de vereniging in samenwerking met de plaatselijke muziekkorpsen de Sint-Nicolaasoptocht, waarin meeliepen de muziekkorpsen Crescendo en Sint Joseph, de gymnastiekvereniging Vaardig en Sterk, 200 kinderen met vlaggetjes, de gidsengroep van Mariënburg en het jeugdorkest van Crescendo.

De vereniging organiseerde in 1957 onder andere de Bussumse Sportweek 1957. De sportweek werd gehouden van maandag 1 juli tot en met zaterdag 6 juli 1957. Op maandagavond begon om 19.15 uur een optocht en defilé der deelnemende groepen, met medewerking van Tamboer- en Pijperkorps Prins Maurits, Chr. Gymnastiekvereniging Vaardig en Sterk, voetbalvereniging B .F.C., Chr. Korfbalvereniging D.S.V., handbalclub B.H.C., de Gooische Hockey Club, muziekvereniging Sint Joseph, R.K. Sportvereniging S.D.O., Eerste Bussumse Korfbalvereniging Olympia, Atletiekvereniging Tempo, Zwem- en Poloclub Het Gooi, Judogroep Nederlandse Judo Bond, muziekvereniging Crescendo, gymnastiekvereniging D.O.S., Bussumse Sportvereniging Allen Weerbaar, volleybalclub De Antilopen en de Schermgroep van de Nederlandse Schermbond.

Op dinsdag waren er gymnastiekuitvoeringen door D.O.S., Vaardig en Sterk en S.D.O. en op woensdagavond erden er atletiekwedstrijden gehouden en waren er Judo-demonstraties. Op donderdagavond kon men naar diverse demonstraties van prominente zwemmers en zwemsters en naar waterpolowedstrijden. Op vrijdagavond 5 juli was er een hockeywedstrijd op Sportpark Zuid alsmede schermdemonstraties en werden er op het marktplein handbalwedstrijden gehouden. Op zaterdag stonden er een schoolwandeltocht van 10 en 15 kilometer, een honkbalwedstrijd (Allen Weerbaar tegen Animo uit Amsterdam), een korfbalwedstrijd en een voetbalwedstrijd tussen een Bussums elftal en de profclub Volendam op het programma.

Op zaterdag 17 augustus 1957 was er een taptoe op Sportpark Zuid, waar vijf militaire muziekkorpsen optraden. Bij de eerste jaarvergadering van de vereniging kon men terugkijken op een geslaagde start en had men al een
aantal festiviteiten op het programma. Zoals de Avondvierdaagse van 18 t/m 21 juni 1957, de Centrumloop op 6 oktober 1957, de traditionele Sint-Nicolaasoptocht en de kerstboomverbranding, alsmede in het voorjaar van 1958 een reclame-optocht.

Vragen

Uit de krantenknipsels blijkt dat Bussum niet alleen de genoemde vereniging kende, maar ook de Stichting Centraal Comité Bussum tot viering van Nationale Feestdagen en Gedenkdagen.

De krantenknipsels roepen ook vragen op. In de krantenartikelen wordt een aantal malen de 'Buwito' genoemd. Wat betekent deze afkorting en wat werd hiermee bedoeld? Wie weet er meer over de Buwito?

Wie heeft herinneringen aan en weet iets te vertellen over de hiervoor genoemde evenementen of over andere festiviteiten die in Bussum zijn georganiseerd?

Zijn er mensen in het bezit van foto's of krantenknipsels van Bussumse evenementen? Laat dit de redactie van het Contactblad dan weten: mevr. J.M. Vos-Bogaard, Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum, Telefoon:(035) 693 67 10.

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa‚Äôs, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 82 gasten en geen leden online