HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/2 (september 1999) pag. 43-44

Lezers reageren: de kerkelijke gezindten van de Bussumers


Auteur: Bert de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Alhoewel de bevolking vrijwel geheel rooms katholiek was, woonden er toch altijd wel enkele gereformeerden in het dorp. Opvallend is dat deze mensen vrijwel allen een echte achternaam hadden (dus niet Pieter Dircksz maar Pieter Ledder).

Frappant is dat de oudst bekende kerkelijke inschrijving van een Bussumer voorkomt in het trouwboek van de NG-Kerk te Naarden en wel: 21 juni 1609 gehuwd Heijndrick Dirckss en Angslen Hermens, van Bussem.

In dit trouwboek komen over de periode 1609- 1700 toch nog 74 inschrijvingen voor waarin Bussumers worden genoemd. Over de periode 1700-l800 zijn 40 inschrijvingen bekend.

Voorkomende namen zijn Boor, Perk, Nagel, Schalk en natuurlijk Ledder.

Wanneer nazaten van deze families trouwden met rk Bussumers werden zij zelf ook veelal rooms katholiek. Uitvoerige informatie over deze families is terug te vinden in de kerkelijke registers (DTB-registers) in het stadsarchief te
Naarden.


Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel