HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/2 (september 1999) pag. 40

Nieuwe aanwinsten afdeling documentatie


(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

In de afgelopen jaren hebben wij van verschillende mensen een aanvulling gekregen op het vele materiaal dat reeds in ons bezit is. Een opsomming in ons Contactblad heeft u tot nu toe gemist. Uit de laatste periode willen wij nu een
greep doen. Wij zijn zeker niet volledig, maar als u op een vrijdagmiddag naar de Huizenveg komt, kunt u alles zien.

Dit hebben wij zoal gekregen:
Oorkonde 25 jaar brandweerdienst uitgereikt op 1 december 1959 door de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten.
Foto van het Bussumse brandweerkorps, die op 3 juli 1942 is genomen op Sportpark Zuid.
Beeldkwaliteitsplan Huizerweg.
Kasboek en loonboekje van de "Waschkoning".
Insigne Plusbus.
3 koppen en schotels van Concordia.
160 dia's van de afdeling groenvoorziening van de gemeente Bussum.
Poststempel gebruikt door de Duitsers 16-10-1944.
Asbakje garage Klein, Laarderweg en Herenstraat.
Medicijnknaak.
Vaantje Deltascholengemeenschap.
Kledinghanger firma Kleisen.
Stempels Deltascholengemeenschap.
Trommeltje van de firma Paul C. Kaiser met een afbeelding van 'Paulientje'.
Ingelijst foto van Landstraat 55.
Jubileumboekje SDO 1917-1967.
Archiefmateriaal van twee voormalige leden.
Vele foto's en artikelen van de Herenstraat i.v.m. de tentoonstelling.

Heel harteliik dank aan de gevers.

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel