HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 14/1 (mei 1998) pag. 27

Een genealogische werkgroep
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 1998 van onze vereniging is spontaan een genealogische werkgroep ontstaan. Er zijn inmiddels 5 leden die bereid zijn om hier aan mee te werken. Overigens: wat is genealogie? Het onderzoek naar onze voorouders, wat ruimer geformuleerd: een onderzoek naar de mensen in vroeger tijden. Wie waren zij, wat deden zij, waar woonden zij? Een mogelijk project zou kunnen zijn: het samenstellen van de genealogieën (stambomen) van de Bussumse erfgooiers. Als u belangstelling hebt voor de Bussumse bewoners uit het verleden, neem dan contact op met ondergetekende.
Bert de Beer
Mycene 7
3823 KS Amersfoort
Telefoonnr.: 033-455 35 97

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel