HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 28/2 (augustus 2012) pag. 1


Inhoud

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

      
   

 

DE VERENIGING

De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van Bussum en omgeving in het bijzonder. Zij probeert dat doel te bereiken door een documentatiecentrum in stand te houden, een tijdschrift uit te geven en tentoonstellingen, lezingen en excursies te organiseren. De vereniging  heeft een aantal werkgroepen die historisch materiaal verzamelen, bestuderen en publiceren. 

     
 
Hobbeltjesbos’

 

 

 

• In dit nummer – Redactie 3
• De groene wijk Het Spiegel – Klaas Oosterom 4
• Bomen in het Spiegel – Gerrit Nieskens en Pam Rusman 8
• Toekomst van Bussums monumentale Park veilig of niet? Particulier en Publiek ‘Groen van Toen’ in Bussum – Jenika van der Torren 10
• Schansen uit de Eerste Wereldoorlog op de Bussummerheide – Jaap van Welsen 21
• Groene ruimten in het Spiegel – Klaas Oosterom 26
• Gijzenveen en Werk I – Luud Wierenga 29
• Colofon 36

Foto’s omslag:
Staande foto hierboven: Zicht op Bussum vanaf Maria’s Heuvel (coll. HKB) 
Kleine foto’s hieronder van boven naar beneden: Kom van Biegel, Bilderdijkpark en schapen op de hei (coll. HKB)

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel