HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 21/2 (september 2005) pag. 22

Stichtingsjaren van kerkgenootschappen in Bussum
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

1827 Ned. Hervormde Gemeente Bussum, in combinatie met Laren-Blaricum
1878 Zelfstandige Ned. Hervormde Gemeente
1882 Nederlandsche Protestantenbond afdeling Naarden-Bussum
1887 Gereformeerde Kerk
1902 Filiale Lutherse Gemeente Naarden-Bususm
1909 Vrije Evangelische Gemeente
1913 Vergadering van Gelovigen
1915 Doopsgezinde Gemeente
1917 Ned. Israëltische Gemeente
1926 Chr. Gereformeerde Kerk
1935 Leger des Heils
1935 Remontrantse Kring Bussum-Naarden
Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 74 gasten en geen leden online