HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 21/2 (september 2005) pag. 22

Stichtingsjaren van kerkgenootschappen in Bussum
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

1827 Ned. Hervormde Gemeente Bussum, in combinatie met Laren-Blaricum
1878 Zelfstandige Ned. Hervormde Gemeente
1882 Nederlandsche Protestantenbond afdeling Naarden-Bussum
1887 Gereformeerde Kerk
1902 Filiale Lutherse Gemeente Naarden-Bususm
1909 Vrije Evangelische Gemeente
1913 Vergadering van Gelovigen
1915 Doopsgezinde Gemeente
1917 Ned. Israëltische Gemeente
1926 Chr. Gereformeerde Kerk
1935 Leger des Heils
1935 Remontrantse Kring Bussum-Naarden
Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel