Home
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 21/2 (september 2005) pag. 21


De kerken na de Reformatie

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

* De Hervormingsbeweging in Nederland vond in de 16e eeuw zijn hoofdstroom in de Gereformeerde Kerk in de Verenigde Nederlanden.

* Kleine doopsgezinde gemeenschappen hebben zich al in de 16e eeuw losgemaakt uit de reformatorische hoofdstroom; later zijn plaatselijke verenigd in de Doopsgezinde Broederschap.

* Lutheranen waren er in Nederland al vrij snel nadat Luther in de 16e eeuw in Duitsland aanhangers kreeg. (Ook hier is een breuk geweest n.a.v. leergeschil, vandaar dat er ook sprake was van Hersteld Evangelisch Luthers.)

* Na de synode van Dordrecht in 1619 werden de Remonstranten door de hoofdstroom van Contra-Remonstranten opzij geschoven. Zij vormen nu de Remonstrantse Broederschap.

* Na de Franse tijd (1815) werd de Gereformeerde godsdienst nauw verbonden met de staat. De Ned. Hervormde Kerk kreeg de status van staatskerk.

* Binnen de Hervormde Kerk zijn er sindsdien uteenlopende stromingen geweest. Soms leidde dit tot afsplitsingen, zie hieronder. In andere gevallen bleef men in de kerk, maar vond wel zijn toevlucht bij gelijkgezinden. Enerzijds waren er vrijzinnige groeperingen. In 1870 kwam de Protestantenbond tot stand; in 1911 de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Anderzijds verenigden meer rechtzinnige leden van de Hervormde Kerk zich in 1906 in de Gereformeerde Bond binnen de kerk.

* Afscheiding 1834 en Doleantie 1886. De Afgescheidenen (Chr. Gereformeerden) en de Dolerenden vormden in 1892 samen de Gereformeerde Kerken, maar een deel van de Chr. Gereformeerden bleef zelfstandig. De Chr. Gereformeerde kerk heeft in de 20e eeuw nog een splitsing doorgemaakt.

* In 1845 hebben Baptisten de Hervormde Kerk verlaten.

* In 1943 was er een afsplitsing van de Gereformeerde Kerken: de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken. Later hebben de Nederlands Gereformeerde Kerken zich van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk losgemaakt.

* De Gereformeerde Gemeenten zijn gevormd uit verscheidene 19e eeuwse afsplitsingen van de Ned. Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken. Binnen deze stroom kennen we nu Oud-Gereformeerden, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

* Overige stromingen. In de 19e en het begin van de 20ste eeuw zijn er diverse bewegingen en kerkgenootschappen opgekomen, zoals de Vrij Evangelische Gemeenten. Vaak ontstonden deze groepen en kerkgenootschappen mede naar aanleiding van buitenlandse stromingen, bijvoorbeeld de Salvation Army (1877), Pinkstergroeperingen na 1906, Adventisten, e.d.

 

Actueel

Herdenkingssteen Toonkunst weer te zien.

Onze vereniging heeft allerlei bijzondere voorwerpen in bezit, ook heel zware gevallen zoals (gevel)stenen. Een mooie bestemming voor zulke geschenken is moeilijk te vinden, maar af en toe is het raak. De herdenkingssteen '75 jaar Toonkunst Bussum' heeft eindelijk een goede plek gekregen in het gerenoveerde Bensdorp-complex, vlakbij het restant van de oude fabrieksschoorsteen aan de Nieuwe Spiegelstraat. De steen heeft ooit gehangen in de oude muziekschool aan de 's Gravelandseweg.

Lees meer...

Actueel

Herdenking Burgermoord Naarden

Op 1 december 1572 werd Naarden ingenomen door het regeringsleger onder leiding van de Spaanse kapitein Julian Romero. Op donderdagavond 1 december 2022 – precies 450 jaar later – worden de gebeurtenissen herdacht in de Grote Kerk van Naarden. Drie bekende historici laten hun licht schijnen over de gebeurtenissen op 1 december 1572.  Lees hier meer over de herdenking: Herdenking Naardense burgermoord | 1572 Geboorte van Nederland.Je kunt je hier aanmelden: Evenementenkalender - Geboorte van Nederland 1572 (gooisemeren.nl).

Foto van de maand

December 2022

Op deze plek aan de Nwe ’s-Gravelandseweg 38 stond de villa Nieuwburg. Hierin werd op 24 april 1920 de lyceumafdeling gevestigd van de Luitgardeschool, een kostschool voor meisjes. In 1923 werden ook jongens toegelaten en ging de school het (Christelijk) Lyceum heetten. In 1925 en 1934 werd de villa uitgebreid met flinke aanbouwen. In 1955 werd de villa gesloopt, het hoofdgebouw gedeeltelijk vernieuwd en aanmerkelijk vergroot. De naam werd nu gewijzigd in Willem de Zwijger College. Het gebouw staat nu op de nominatie om gesloopt te worden en de school zal als Montessori Lyceum worden gevestigd in een nog te bouwen  schoolgebouw aan de Franse Kampweg.

HKB Nieuws

Jumbo-album nu online

Het Jumbo-geschiedenisalbum dat in januari dit jaar werd gepresenteerd staat met toestemming van de supermarkt nu op onze website. Het album beslaat tweehonderd jaar Bussumse geschiedenis geïllustreerd met 176 plaatjes. Met het oog op de grote belangstelling is een keer een ruilbeurs van plakplaatjes geweest in het Bussumse Jumbo-filiaal, en er was onlangs nog tijdens de Open Dag van onze vereniging gelegenheid om missende plaatjes te zoeken. Voor wie het album uiteindelijk toch niet vol heeft weten te plakken is dit goed nieuws. Het staat nu online en kan worden gedownload en desgewenst geprint. Ja heus, alle plaatjes staan er in ! Het boekwerkje is samengesteld door medewerkers van de Historische Kring Bussum. Zij stellen het bijzonder op prijs dat hun werk nu digitaal kan worden gepresenteerd. Klik HIER om het album te bekijken.

We hebben 179 gasten en geen leden online