HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/2 (september 2001) pag. 53

Puzzel
Auteur: Philip Scherpbier

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Er kwamen een paar plezierige reacties op de puzzel in het Contactblad van mei 2001. Een reden om er nog maar eens een te maken, om op deze manier op ontspannende wijze de kennis van onze woonplaats te vergroten.
Deze keer een lettergreepraadsel.

Van de lettergrepen:
A - BRI - BRIEK - CE - CER - CHA - DE - DE - DER - DRACHT - E - EEN - ES - FA - GE - GEL - HAA - HAN - HEU - HO - HUIS - JO - JOOR - KET - KLEI - KOE - LA - LAAN - LAM - LAV - LEN - LIT - MA - MEL - MERT - NE - NES - NIER - NUM - O - PA - RE - REI - RI - SAC - SCHIM - SER - SLUY - SPIE - SUCH - TE - TEN - VAN - VAN - VEL - VERTS - WEG - ZAND
kunnen 14 woorden gevormd worden als antwoord op de gestelde vragen. Bij de juiste oplossing vormen de beginletters der gevormde woorden, van boven naar beneden gelezen de namen van 2 vroegere burgemeesters van Bussum.

1. Vroegere naam van de Busken Huetlaan.
2. Latijnse naam van de boom op de hoek Nw.'s-Gravelandseweg en Meerweg (de hoogste in zijn soort in Nederland).
3. Naam van de villa (met 20.000 m2 grond!) waar later het Sint Gerardus Majella Ziekenhuis is gebouwd.
4. Naam van de oudste bioscoop in Bussum.
5. Ontwerper van het oude raadhuis.
6. Eerste secretaris van het eerste door Bussumers gekozen bestuur.
7. Nederlandse schrijver, woonde van 1879-1906 in het Spiegel. Om zijn pittige uitspraken en geschriften "Scherp Heintje" genoemd.
8. Bedrijf aan de Huizerweg, brandde in 1935 tot vreugde van vele Bussumers af.
9. Bussumse laan, oorspronkelijk (vanwege de vorm) S-laan genoemd.
10. Tot 1884 stond deze fabriek op het terrein waar later Bensdorp gebouwd werd.
11. (Bij)naam van een villa in het Spiegel, van 1924-1985 in gebruik bij Noorse missiezusters.
12. Burgemeester van Bussum van 1883-1909.
13. Bekendste boek van dr. Frederik van Eeden.
14. Bussumse bouwvereniging.
15. Nederlandse schrijver. Vestigde zich in 1946 in Bussum en werd in 1953 lid van de gemeenteraad.

Succes en veel plezier!

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 72 gasten en geen leden online