HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/2 (september 2001) pag. 34

Oplossing puzzel
Auteur: Philip Scherpbier

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op onze puzzel in ons vorig nummer is enthousiast gereageerd. Hier volgt de oplossing, de twee uit Bussum verdwenen plekken St. Vitusgebouw en Dr. Fockstraat.

Stand    Dijk
Tand    Ring
Vorm    Fiets
Inkt    Olie
Top    Cent
Uit    Kost
Steen    Steen
Geld    Trek
Ekster    Room
Boom    Auto
Over    Arm
Uit    Tafel
Werk

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel