HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 29

Mededelingen
Auteur: Joke Vos

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op zaterdag 15 september is er een grote manifestatie op het Wilhelminaplantsoen i.v.m. het jaar van de vrijwilliger. Ook de Historische Kring is daar vertegenwoordigd. Voor meer informatie zie de dag-en weekbladen tegen die tijd.

Op zaterdag 22 september gaan we een excursie maken. We gaan die dag naar Weesp waar we een rondleiding krijgen door het stadhuis en we bezoeken de tentoonstelling over het Weesper porcelein. De dag ziet er als volgt uit. Om kwart voor twee verzamelen we ons bij het stadhuis van Weesp. Het is de bedoeling dat u op eigen initiatief naar Weesp komt. Het lijkt mij gezellig om na de rondleiding met elkaar een kopje koffie of thee te gaan drinken.
De kosten bedragen f. 2,-- entree voor de rondleiding en na afloop de consumptie. Er kunnen 25 personen mee. Als er meer animo is kunnen we ons opsplitsen in twee groepen. Zich opgeven kan bij ons informatie/documentatiecentrum aan de Huizerweg of bij ondergetekende. Ik reken op uw komst.

Op onze oproep omtrent een dia apparaat is positief gereageerd. Hartelijk dank aan de gever.

De Historische Kring heeft nog enkele exemplaren van het jubileumboek Brandweer Bussum 1899-1999. Het boek is te koop op Huizerweg 54 en kost f. 24,90. Koop dit prachtige boek en U steunt er de vereniging mee!

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 86 gasten en geen leden online