HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 29

Mededelingen
Auteur: Joke Vos

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op zaterdag 15 september is er een grote manifestatie op het Wilhelminaplantsoen i.v.m. het jaar van de vrijwilliger. Ook de Historische Kring is daar vertegenwoordigd. Voor meer informatie zie de dag-en weekbladen tegen die tijd.

Op zaterdag 22 september gaan we een excursie maken. We gaan die dag naar Weesp waar we een rondleiding krijgen door het stadhuis en we bezoeken de tentoonstelling over het Weesper porcelein. De dag ziet er als volgt uit. Om kwart voor twee verzamelen we ons bij het stadhuis van Weesp. Het is de bedoeling dat u op eigen initiatief naar Weesp komt. Het lijkt mij gezellig om na de rondleiding met elkaar een kopje koffie of thee te gaan drinken.
De kosten bedragen f. 2,-- entree voor de rondleiding en na afloop de consumptie. Er kunnen 25 personen mee. Als er meer animo is kunnen we ons opsplitsen in twee groepen. Zich opgeven kan bij ons informatie/documentatiecentrum aan de Huizerweg of bij ondergetekende. Ik reken op uw komst.

Op onze oproep omtrent een dia apparaat is positief gereageerd. Hartelijk dank aan de gever.

De Historische Kring heeft nog enkele exemplaren van het jubileumboek Brandweer Bussum 1899-1999. Het boek is te koop op Huizerweg 54 en kost f. 24,90. Koop dit prachtige boek en U steunt er de vereniging mee!

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 190 gasten en geen leden online