HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 14

De historie van het oude huis
Auteur: E. Droogleever-Fortuyn

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Huizen en gebouwen hebben niet het eeuwige leven.
Bij het bezoek aan Mariënburg op de T.V.E.-dag in Bussum viel het me weer op: een gebouw van 1880, dus 120 jaar oud is toch wel iets bijzonders!
De meeste gebouwen houden het niet zo lang. De Heilig Hartkerk in Bussum heeft er maar zestig jaar gestaan en als de plannen van de gemeente voor een nieuw gemeentehuis doorgaan heeft ons huidige gemeentehuis misschien maar amper veertig jaar bestaan.
Met woonhuizen is het al niet veel beter gesteld. Natuurlijk, er zijn de prachtige grachtenhuizen in Amsterdam en Delft, die het dankzij veel goede bouwkundige zorg eeuwen uithouden. Maar in ons eigen Bussum?
Daarom mijn vraag: zijn er leden van de Historische Kring die in een huis van 100 jaar oud wonen? En zou U iets over de geschiedenis van Uw huis en de straat of de omgeving kunnen vertellen?
Natuurlijk een huis van 80 jaar mag ook wel. Als hulpbronnen zou U kunnen putten uit de verzameling van onze Historische Kring of te rade kunnen gaan bij het Streekarchief, Cattenhagestraat 8 Naarden.
Wij wachten met belangstelling de inzendingen af!

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 78 gasten en geen leden online