HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 14

De historie van het oude huis
Auteur: E. Droogleever-Fortuyn

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Huizen en gebouwen hebben niet het eeuwige leven.
Bij het bezoek aan Mariënburg op de T.V.E.-dag in Bussum viel het me weer op: een gebouw van 1880, dus 120 jaar oud is toch wel iets bijzonders!
De meeste gebouwen houden het niet zo lang. De Heilig Hartkerk in Bussum heeft er maar zestig jaar gestaan en als de plannen van de gemeente voor een nieuw gemeentehuis doorgaan heeft ons huidige gemeentehuis misschien maar amper veertig jaar bestaan.
Met woonhuizen is het al niet veel beter gesteld. Natuurlijk, er zijn de prachtige grachtenhuizen in Amsterdam en Delft, die het dankzij veel goede bouwkundige zorg eeuwen uithouden. Maar in ons eigen Bussum?
Daarom mijn vraag: zijn er leden van de Historische Kring die in een huis van 100 jaar oud wonen? En zou U iets over de geschiedenis van Uw huis en de straat of de omgeving kunnen vertellen?
Natuurlijk een huis van 80 jaar mag ook wel. Als hulpbronnen zou U kunnen putten uit de verzameling van onze Historische Kring of te rade kunnen gaan bij het Streekarchief, Cattenhagestraat 8 Naarden.
Wij wachten met belangstelling de inzendingen af!

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 170 gasten en geen leden online