HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 13-14

Verslag Algemene Ledenvergadering Historische Kring Bussum gehouden op 29 maart 2001
Auteur: E. Droogleever-Fortuyn

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Aanwezig waren 28 leden (inclusief bestuur).

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
In het afgelopen jaar zijn twee aktieve leden van de Historische Kring overleden. Op voorstel van de voorzitter worden Mevrouw An Mäkel en de heer H. Hendrikse door de aanwezigen staande herdacht. Mevrouw Piebes geeft daarna een overzicht van de aktiviteiten in het afgelopen jaar. Vermeldenswaardig zijn o.m. de medewerking aan het gedenkboek van de Bussumse brandweer, de tentoonstelling "heden en verleden van Bussum", de druk bezochte contactavond met de voordracht over de Krijnenfamilie en de verschillende contactbladen, waarvan het dubbeldikke septembernummer met het artikel over Clinge Doorenbos bijzonder uitblonk.
In voorbereiding is nu een expositie en artikel over het Prins Hendrikpark.
De Historische Kring heeft in het afgelopen jaar tentoonstellingspanelen aangeschaft en eveneens een nieuwe computer voor de ledenadministratie en de boekhouding. Een lid heeft ons een diaprojector geschonken.
Tevens hebben we begin dit jaar een groot bedrag ontvangen wegens het opheffen van de Stichting Archeologisch Onderzoek (2001).

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar is rondgedeeld.
De heer de Vries vraagt aandacht voor Bussummers in het buitenland met interesse voor historisch Bussum. Voorts wordt het verslag goedgekeurd.
De financiële jaarstukken zijn rondgedeeld en geven, behalve een vraag over een kleine post debetrente, geen aanleiding tot discussie.
De kascommissie (Heren Runhaar en Heetebrij) heeft na controle een goedkeuring gegeven. De commissie wordt onder dankzegging gedechargeerd.
Volgend jaar zijn mevrouw Plugboer-Korevaar en de heer Runhaar bereid zitting te hebben in de kascommissie.
In het bestuur is de voorzitter mevrouw Piebes periodiek aftredend; zij heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt bij acclamatie opnieuw gekozen.
De voorzitter geeft vervolgens een overzicht van de plannen voor 2001: een contactavond op 13 juni (het Watertoren project) en op 18 oktober (heer Petri: de oorsprong van het Wilhelmus) terwijl tevens gewerkt wordt aan het Prins Hendrikpark project en medewerking wordt gegeven aan een T.V.E. project inzake boerderijen.
Bij de rondvraag wordt vermeld dat er nu 381 leden zijn, waarvan 4 in het buitenland.
Voor zover te voorzien zal er volgend jaar geen contributieverhoging nodig zijn. Het voorstel aan alle leden de financiele stukken vooraf toe te sturen wordt door het Bestuur op kostenoverweging afgewezen. Wel wordt als compromis besloten de stukken toe te zenden aan hen die de vergaderingen bijwonen. Na sluiting van de vergadering, 9.10 uur, wordt door mevrouw Vos-Bogaard een diaserie vertoond over Bussum in de jaren '70. Tevens is er een keur van foto's van villa's rond de kom van Biegel tentoongesteld.

Actueel

HKB op Bussum Cultureel

Een team van de Historische Kring Bussum was zaterdag 18 september aanwezig op de manifestatie ‘Bussum Cultureel’, die op  de Havenstraat en het Wilhelminaplantsoen werd gehouden. De tent van HKB stond deze keer op de Havenstraat nabij de Kapelstraat.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2021

Deze maand geen foto maar een tekening, gemaakt door F. Rosen in 1989.
Als we de tekening bekijken vanuit het Bussumse stratenplan kan de vraag zijn waar de tekenaar stond tijdens het schetsen van deze straat? Of voor welke zaak deze tekening een speciale betekenis had? Heeft u hierover meer informatie, mail het ons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Klik HIER voor de oplossing van de foto van de maand augustus

Algemene  Ledenvergadering 2021

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 29 september in de Wilhelminakerk te Bussum. Voorafgaand aan de vergadering verzorgt de Hilversumse archeoloog Sander Koopmans, voorzitter van AWN (vereniging van vrijwilligers in de archeologie), afdeling Naerdincklant, een lezing over de Gooise zandafgravingen.
Voor het gehele programma klik op onderstaande  "lees meer"

Lees meer...

NPO besteedt aandacht aan 70 jaar Nederlandse televisie

Afbeeldingsresultaten voor npo70 jaar geleden op 2 oktober 1951 kwam de eerste officiële Nederlandse televisie-uitzending vanuit studio Irene in Bussum tot stand. Niet alleen de Historische Kring Bussum gaat aandacht aan dit jubileum besteden, maar ook de diverse omroepen.

Lees meer...

We hebben 230 gasten en geen leden online